16 april 2019

Nya regler i Tyskland för material i kontakt med dricksvatten

Girl drinking tap water.jpg

21 Mars 2019 publicerade det tyska naturvårdsverket (UBA) nya regelverk för material och produkter i kontakt med dricksvatten. Reglerna gäller material och produkter som säljs på den tyska marknaden.

Reglerna i ”Bedömningsgrund för plaster och andra organiska material i kontakt med dricksvatten (KTW-BWGL)” ersätter officiellt de tidigare rekommendationerna, KTW:s riktlinjer för ytbeläggningar och riktlinjer för smörjmedel, från och med den 21 mars 2021.

Detta innebär att nuvarande KTW-certifieringar för ytbeläggningar och smörjmedel inte längre kommer att vara giltiga efter den tvååriga övergångsperioden. Nya certifikat måste utfärdas av ackrediterade certifieringsorgan och en årlig inspektion med regelbundna provtagningar och tester kommer att krävas för flertalet produkter.

Viktig förändring beträffande KTW-BWGL

Den viktigaste förändringen är att ett stort antal produkter enligt lag måste certifieras i enlighet med ett så kallat System 1+-certifieringsschema. System 1+ betyder: en försäkran om överensstämmelse baserad på initial testning av produkterna och initial inspektion på tillverkningsplatsen samt kontinuerlig övervakning plus regelbunden testning efter det att en försäkran om överensstämmelse har utfärdats.

Var förberedd: (pre-) certifiera era produkter

Kiwa har inlämnat en ackrediteringsansökan till det tyska ackrediteringsorganet (DAkkS) i enlighet med EN ISO/IEC 17065. Som certifieringsorgan i enlighet med UBA:s nya rekommendation om försäkran om överensstämmelse för produkters dricksvattenhygieniska lämplighet, kan vi därför redan (pre-)certifiera era produkter i enlighet med de nya reglerna eller konvertera era nuvarande godkännanden till de nya reglerna.

Kontakta oss

Har ni några frågor om den nya lagstiftningen eller hur vi kan hjälpa er? Vi samarbetar gärna med er om att ta fram ett förslag för att smidigt konvertera era produktgodkännanden till de nya KTW-BWGL-reglerna.

Kontakta oss via kontaktuppgifterna till höger, eller kontakta er Kiwa account manager för mer information.

 

Mer information

Den nya bedömningsgrunden finns på UBA:s webbplats 

Läs mer om våra vattentjänster här: Din bransch - Vatten