19 mars 2020

Så kan du hjälpa oss minimera smittspridningen av coronaviruset

Corona-virus.jpg

Kiwa i Sverige arbetar aktivt med att minimera smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

Konkret innebär det att vi har ställt upp en del enkla regler i vår organisation för att försöka minska risken för att vår personal smittas eller sprider smittan i sitt dagliga arbete. 

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd/krav.

  • Vi arbetar inte på våra kontor eller hos våra kunder om vi är sjuka eller har förkylningssymtom (även lindriga).

  • Vi avvisar personal och besökare som uppvisar förkylningssymtom och uppmanar dem att åka hem.

  • Vi prioriterar möten via t.ex. Skype före fysiska möten.

  • Vi uppmanar våra medarbetare i att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt.  

  • Vi uppmanar vår personal att vara extra noga med hygienen och framför allt tvättning av händer.

Viktigt att tänka på som kund till Kiwa 

Då vår personal i mycket stor utsträckning utför sitt arbete i kunders anläggningar är det viktigt att även våra kunder har rekommendationer för att minimera smittspridningen.

När vi utför arbeten hos dig som kund är det viktigt att ni på er arbetsplats har:

  • Rekommendationer som innebär att personer som är sjuka eller har förkylningssymtom inte vistas i anläggningen. Detta gäller såväl egen personal som underleverantörer/entreprenörer.

  • Personal med befogenhet att avhysa personer som bryter mot ovanstående.

  • Goda möjligheter för handtvätt med varmt vatten och tvål inför måltider och efter toalettbesök.

Besiktning under kvällar och nätter

Kiwa Inspecta kan även utföra verksamhetskritiska besiktningar under kvällar och nätter, eller andra tider när färre personer än vanligt vistas i era lokaler. På så vis minskar vi tillsammans risken för exponering och smittspridning.

Hör av dig till ditt närmaste Kiwa Inspecta-kontor eller till din ordinarie kontaktperson så hjälper vi er med besiktningarna.