18 oktober 2018

Så undviker du kranolyckor

En bra säkerhetskultur kan förhindra de vanligaste kranolyckorna. Långt ifrån alla arbetsgivare vet dock vilket ansvar som åläggs dem. Under Krandagarna tog Dan Bremberg på Arbetsmiljöverket upp några av de vanligaste orsakerna till de cirka 300 kranolyckor som inträffar varje år.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller att förebygga kranolyckor. Det gäller det att ha koll på sina Afs:ar och inte bara förlita sig på de externa besiktningsorganen.
– Många arbetsgivare inser inte att de själva måste ha en kontinuerlig tillsyn. Här skiljer det sig mycket åt. Rent generellt är stora arbetsgivare ofta bättre än små, och branscher med hög lönsamhet bättre än de med sämre lönsamhet, säger Dan Bremberg, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Han påpekar att många av olyckorna handlar om bristen på ordning och reda och vilken säkerhetskultur man har. Ofta är den mänskliga faktorn inblandad, till exempel på grund av att man har bråttom och struntar i säkerhetsrutiner.
– Därför gäller det att tänka igenom hela systemet och att leva som man lär. Man behöver träna personalen att säga till varandra när de ser att någon inte gör som den ska – och även på att kunna ta emot kritik när sådant sker. Och när man ber någon skriva en rapport är det viktigt att man sedan också tar hand om det som kommit fram, säger Dan Bremberg.

Vanliga olycksorsaker handlar också om last som kommer i svängning och välter, last som välter när den sätts ner eller spakar som inte är märkta, vilket leder till att kranföraren tar fel.  
– Något jag skulle vilja säga till alla företag är att det faktiskt är lönsamt att arbeta med säkerhet, eftersom den är så nära förknippad med kvalitet. Skälet till olyckor är ofta störningar och om man får bort störningarna får man också en jämnare produktion. Dessutom är det en fråga som skapar engagemang hos många medarbetare och som bidrar till att arbetet blir ännu effektivare, säger Dan Bremberg.  

 

Text: Sara Bergqvist

Om kranolyckor

Varje år inträffar cirka 300 kranolyckor som leder till sjukfrånvaro. Hur många fler som inträffar och som inte leder till sjukfrånvaro är oklart. Totalt leder cirka en tredjedel av alla arbetsolyckor till sjukfrånvaro.