22 januari 2021

Säkra brokonstruktioner med Kiwas inspektioner

Bro_webb.jpg

Visste du att Trafikverket har direktiv för hur och när man är skyldig att inspektera broar, tunnlar, stenmurar och liknande konstruktioner? Kiwa utför inspektioner på samtliga av dessa konstruktioner, vilket gör att du som är ansvarig får full kontroll på dina konstruktioners skick när du anlitar oss.

På Kiwa har vi beräknings-, stål- och betongkompetens inom samma organisation vilket gör att vi kan erbjuda dig en helhetslösning för ditt behov av inspektioner.  Vi utför bland annat huvudinspektion vilket omfattar broarnas synliga konstruktionsdelar. Eventuella skador mäts och bedöms enligt metodiken i brodatabasen BaTMan, vilket är en mycket robust inspektionsmetodik. Utöver huvudinspektionen utför Kiwa även särskilda och översiktliga inspektioner, allt för att du ska känna dig trygg med att de konstruktioner du ansvarar för är i gott skick.

Inspektion, provning och analys är viktigt för att bestämma tillståndet för typiska brokonstruktioner samt för att avgöra resterande livslängd. En brokonstruktion har historiskt designats för en livslängd på 80-120 år. Livslängden för en bro kan i allmänhet bestämmas utifrån tekniskt perspektiv, ekonomiska aspekter samt förändrade behov i samhället, till exempel förändrad bärighetsklass. I Sverige och i många andra länder finns idag ett stort bestånd av äldre broar. Framtida klimatförändringar kan även innebära nya utmaningar för många mindre broar. När de geotekniska förutsättningarna förändras, till exempel genomökade avflöden i åar och vattendrag eller förändrade grundvattennivåer ställer det nya krav på broarna.
– Att bron har varit välfungerande i 60 år betyder inte nödvändigtvis att den kommer att fungera i 60 år till, utan man måste ta klimatförändringar och andra samhällsbeteenden förändras i beaktning när man planera framtida behov av bron, säger Mikael Lorentzon som är enhetschef på Kiwa.

Inspektion av stenmurar sker vid behov medan inspektion av brokonstruktioner normalt sker med förutbestämda intervall. Vid behov utför vi även mer omfattande utredningar
om brokonstruktioners tillstånd vilket kan omfatta hållfasthet- och materialutredningar samt livslängdsanalyser.

Kiwa har lång erfarenhet av att ta fram åtgärdsförslag samt utökade program för uppföljning och monitorering brokonstruktioner. Det gör att du som ansvarig kommer att ha full kontroll över dina broar, tunnlar, stenmurar och andra konstruktioner när du låter Kiwa utföra inspektioner åt dig.

För med information om hur du anlitar Kiwa för att inspektera dina konstruktioner, kontakta Mikael Lorentzon på mikael.lorentzon@kiwa.com eller telefon +46 10 479 30 64.