14 februari 2017

Skidliftar på topp i Romme Alpin

De kopplingsbara stolliftarna kör i hög hastig­het upp till det snötäckta bergets topp på skidanläggningen Romme Alpin i Dalarna. Vid avstigningen saktar liftarna in och åksugna gäster tar sig mjukt ur och glider sedan vidare mot pisterna.

Varje år besiktigas stolliftarna, även kallade expressliftar av Inspecta, och det sker under barmarkssäsong. Bland annat undersöks liftens klämmor magnet-induktivt i syfte att upptäcka eventuella sprickbildningar eller andra skador. Samma typ av teknik används för besiktning av stålvajrarna som drar liftarna.

– På anläggningen finns även ankarliftar och knappliftar. Inspektionen för dessa sker under snösäsong och skälet är att vi måste se att också lutningen och höjden stämmer vid på- och avstigning. Gästerna ska både kunna glida och stanna vid rätt position, säger Oskar Funcke, sportchef på Romme Alpin, Sveriges sjätte största skidanläggning mätt i antal besök.

Han åker själv i backarna varje dag för att undersöka om lutning och höjd vid ­samtliga liftar är korrekt.

– Det är inget man kan bedöma med blotta ögat, utan måste testa.

Väder och vind, snö och is utgör de största påfrestningarna på liftarna. Men även den mänskliga faktorn påverkar, i synnerhet när det gäller ankar- och knappliftarna.

– För att undvika krockar eller andra skador är vi därför noga med skyltningen och informerar våra gäster om var de ska vänta, stanna, hur man sitter rätt och åt vilket håll de ska åka när det är dags att kliva av, säger Oskar Funcke.

Regelbunden service och besiktningar gör liftsystemen säkra.

– Hittar vi några fel finns det standarder för hur man reparerar eller byter ut delar. Små liftar kan ibland bli utdömda, men det är sällsynt för de kopplingsbara stolliftarna som brukar fungera felfritt i många år. Det visar våra tester, säger Jan Bäckman, besiktningsingenjör på Inspecta i Falun.

 

Text: Elisabet Tapio Neuwirth