21 december 2017

Stora utmaningar när Södertälje sluss byggs om

Vid sidan om Södertälje sluss byggs en helt ny slusskonstruktion på torra land. När projektet är klart ska slussen klara fler och större lasttransporter. Kiwa Inspecta är på plats för att hjälpa den tyska entreprenören att hålla måttet.

I snart 100 år har den som velat ta sig mellan Östersjön och Mälaren med båt kunnat göra det genom Södertälje sluss. Förutom sommarhalvårets fritidsbåtar trafikeras idag Södertälje kanal av stora fartyg som framför allt kör till och från hamnarna i Västerås och Köping. Men med allt fler frakttransporter till sjöss måste både den gamla slussen och kanalen byggas om för att klara storleken på moderna lastfartyg.

Vid sidan av den befintliga slussen i Södertälje har ett av Sveriges största marina projekt redan dragit igång. När hela projektet är i mål kommer den 135 meter långa och 19,6 meter breda slussbassängen vara drygt 200 meter lång och 25 meter bred. På så vis kommer kanalen att kunna ta in 1,5 gånger mer last än de största fartygen gör i dag.

Men att bygga en ny slusskonstruktion samtidigt som slussen ska vara öppen för båttrafik är en utmaning. Den tyska entreprenören Züblin har löst problemet genom att bygga den nya slussen i torrhet, i två stora gropar precis intill kanalen, vilket även underlättar funktionstester och kvalitetssäkring av konstruktionen. När den nya slussen är färdigbyggd kan den relativt enkelt placeras ut i kanalen.

Sjöfartsverket är beställare av bygget och granskar Züblins bygge under gång. För att avstämningarna ska gå så smidigt som möjligt har Züblin anlitat Kiwa Inspecta som interngranskare.

– Vi är bollplank åt Züblin för att de ska slippa obehagliga överraskningar i nästa led, säger Peter Segle, projektledare från Kiwa Inspecta, som en gång i månaden åker från Stockholmskontoret till Södertälje för att träffa uppdragsgivaren och dennes konsulter.

Framför allt handlar det om att granska rapporter och analyser av allt från stål och betong till geotekniska frågeställningar, berättar Peter Segle. Den tuffa miljön tillsammans med en teknisk livslängd på 120 år ställer stora krav på slusskonstruktionen. Korrosionsfrågor är extra viktiga, både för stålkonstruktionerna och armeringen i betongstrukturerna.

– Vi har nästan alltid några frågor eller kommentarer till analyserna. Rapporterna revideras till dess att Züblin är nöjd. Eftersom vår granskning utförs på frivillig basis är denna bara rådgivande.

Kiwa Inspecta har medverkat i projektet sedan april 2016, och kommer att hjälpa till tills all detaljerad konstruktion är fastställd.

– Att Kiwa Inspecta får möjlighet att delta i ett så tvärdisciplinärt projekt som omfattar såväl stålkonstruktioner som betongkonstruktioner och geoteknik är lite extra roligt, avslutar Peter Segle.

Text: Anna Gullers

Nordens största sluss

  • Höjdskillnaden mellan Mälaren och havet är normalt 0,6 m
  • Dagligen passerar ca 7–8 fartyg, varje år drygt 2 000 lastfartyg och cirka 9 000 fritidsbåtar
  • Ombyggnaden är en del av Mälarprojektet, ett projekt som ska höja säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Mälaren och Södertälje kanal
  • Den nya slussen beräknas vara på plats årsskiftet 2019/2020