16 december 2022

Utbildningarna på Kiwa.se har fått ny design

Ny-webbdesign-kiwase.png

Lika men ändå olika. Så skulle man enkelt kunna beskriva den ändring som nyligen gjordes för vår svenska webbplats när alla sidor som presenterar våra olika tjänster flyttades till en central koncernkatalog. Nu kan alla Kiwabolag dra nytta av varandras tjänsteutbud, anpassat till sina lokala förutsättningar. Som en del av denna satsning har även ett särskilt fokus lagts på Kiwas kursverksamhet.  

Det har jobbats flitigt under året med att förbättra Kiwas koncerngemensamma webbplatsstruktur. Tanken är att skapa förutsättningar för att alla Kiwabolag världen runt ska kunna dra nytta av varandras stora tjänsteutbud på sina lokala webbplatser men dessutom kunna sätta sin egna lokala prägling på innehållet. Det är en kombination som definitivt kan vara utmanande men samtidigt välkommet, särskilt för de länder där Kiwa har en liten organisation med mindre kapacitet att fylla en webbplats med innehåll.

Svenska webbplatsens tjänsteutbud kan alltså numera enklare presenteras av Kiwa i andra länder där man önskar presentera en specifik tjänst på sin lokala webbplats. Och vise versa. 

Kiwa Academys kursutbud med ny webbdesign

I samband med denna förändring har det även gjorts en stor uppdatering av Kiwas utbildningssidor. Detta är en del av ett större projekt för samtliga Kiwas webbplatser där bland annat Kiwa Academys utbildningsverksamhet har fått helt ändrad webbdesign. Vår förhoppning är att vårt kursutbud nu kommer att presenteras på ett tydligare sätt och även visa den stora bredd vi redan idag kan erbjuda våra kunder.

Relaterade sidor

Upptäck alla Kiwas kurser, utbildningar och seminarier.