Hur och när riskerar objektet att skadas eller utmattas?

För att undersöka ett materials egenskaper tas först ett prov av materialet. Proven utsätts sedan för olika typer av belastningar och påfrestningar. På så sätt kan vi analysera hur mycket materialet tål och vid vilken punkt det slutligen ger upp och spricker. Resultatet jämförs sedan med föreskrifter och/eller kvalitetskrav.

En kombination av förstörande provning och icke-förstörande metoder ger mycket information om material och svetsar. Oförstörande provning visar om sprickor, korrosion eller andra fel finns. Förstörande provning indikerar sedan hur och när objekten riskerar att skadas eller utmattas.

Våra tjänster inom förstörande provning omfattar mekanisk provning (dragprovning, böj- och tryckprov), hårdhetsprovning, makro- och mikroprovning samt materialanalys och metallografiska undersökningar. 

Typiska objekt

  • Tankar
  • Rörledningar
  • Stålkonstruktioner
  • Pannor
  • Offshore