Snabb och pålitlig provning

Phased Array UT teknik ger pålitliga och snabba resultat. Genom att kombinera olika sökarvinklar i en och samma avsökning är metoden både tids- och kostnadseffektiv och ökar samtidigt sannolikheten att upptäcka defekter. Position och storlek på eventuella defekter kan tydligt presenteras i färgbilder eller i 3d vilket gör det möjligt för alla att ta del av resultatet.

Phased Array UT kan användas för att undersöka allt från små panntuber till massiva turbiner och kärl. En Phased Array-sökare fungerar som en sökare som har delats upp i flera små element. Var och en för sig kan dessa element skicka och ta emot signaler. Genom att variera tiden för de pulserande elementen kan ljudpulsens riktning och fokus styras.

All detektering och storleksbestämning som idag görs med konventionell UT-teknik kan också utföras med Phased Array UT.

Fördelar med Phased Array UT

 • Ger snabbare och mer effektiv provning
 • Data från provningen sparas och arkiveras, den kan utvärderas i efterhand och jämföras med tidigare provningar
 • Grafiska färgbilder kan bifogas i rapporten
 • Lättare att prova komplexa geometrier
 • Bättre upplösning och karakterisering av indikationer
 • Kan automatiseras

Typiska objekt

 • Svetsar på rörledningar, kärl, broar och T-förband 
 • Bultprovning (broar, vindkraftverk, fundament)
 • Flänskorrosion under packning
 • Kartläggning av korrosion
 • Kuggtänder