Ett säkerhetsdatablad är det viktigaste dokumentet för att säkerställa en laglig och säker användning av kemikalier. Det innehåller information om bland annat klassificering, riskmärkning, första hjälpen, skyddsutrustning och avfallshantering. Säkerhetsdatabladen ska vara skrivna på landets språk i det land där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden.

Varför ha korrekta säkerhetsdatablad?

  • För att säkerställa en säker hantering och undvika onödig exponering eller olyckor 
  • För att visa att företaget tar kunden och HMS på allvar
  • Nöjda kunder ger ökad lojalitet och nya affärer
  • Ni är förberedda inför en eventuell myndighetstillsyn

Vad kan Kiwa hjälpa till med?

  • Ta fram och översätta säkerhetsdatablad 
  • Genomföra korrekt klassificering och märkning av kemikalier
  • Leverantörskontakt vid fel eller brister
  • Kvalitetssäkra säkerhetsdatablad och märkning
  • Exponeringsscenarier