23 oktober 2020

Full koll på materialen hos Johnson Matthey

matbas ped tb.jpg

Johnson Matthey Formox AB är världsledande inom formaldehydteknologi och levererar formalinfabriker till företag runt om i världen. Kalle Lundh, konstruktionschef i Perstorp, berättar om hur Matbas PED hjälper dem i arbetet.

Vad arbetar ni med i Perstorp?

– Vi tillhandahåller teknologi, katalysatorer och support till formaldehydindustrin globalt. Som del i detta projekterar och säljer vi formalinfabriker till företag runt om i världen, till exempel i Europa, USA och Kina. Formalin behövs bland annat i tillverkning av färgbindemedel, lacker och bindemedel till olika typer av träfiberplattor, men även till många andra material med användning inom t.ex. fordons- och textilindustri.

Hur länge har ni använt Matbas PED?

– Jag använde nog databasen redan innan den hette PED, innan Tryckkärlsdirektivet trädde i kraft i EU. Det var alltså redan på 90-talet. Idag är vi är tre personer som använder Matbas PED regelbundet, medan andra kollegor behöver slå upp något i den någon enstaka gång.

Vad använder ni databasen till?

– Vi använder Matbas PED för att få information om olika material och se vilken beteckning som motsvarar dem i annan standard. Eftersom vi bygger fabriker i olika länder måste vi arbeta enligt olika standarder som kan ha olika beteckningar för material.
Med tiden lär man sig vilka material som fungerar i vilka länder och behöver inte ta hjälp av databasen lika mycket, men det blir viktigare när en fabrik ska byggas på ett nytt ställe. Då blir databasen viktig för att kunna välja material och se deras egenskaper.

Vad är det bästa med Matbas PED?

– Det är en bra samling med material, där man kan söka och få fram materialdata och kunna jämföra olika material. Det är också smidigt att man kan söka på både standard, materialbeteckning och materialnummer.


Om Johnson Matthey

Sedan Johnson Matthey Formox AB började licensiera sin processteknologi år 1966 har mer än 170 anläggningar för formalinproduktion, baserade på FORMOX™ processen, levererats till kunder i mer än 40 länder. Johnson Matthey Formox AB är världsledande inom formaldehydteknologi och är specialiserade inom utveckling och tillverkning av oxidkatalysator, projektering och leverans av kompletta formalinfabriker samt teknisk support till kunderna. Johnson Matthey Formox AB utför designarbete i tre specialistdiscipliner - Process, Mekaniskt & Rör och Automation.