31 oktober 2019

Regelbundna kontroller ger hållbar utrustning hos Stockholm Exergi

Fjärrvärmeföretaget Stockholm Exergi levererar klimatsmart värme till över 800 000 stockholmare. En stabil drift är viktigt för att kunna producera så mycket hållbar värme som möjligt, berättar Thomas Svärd, underhållschef på Stockholm Exergi.

Trycksatta anordningar är en central del för alla anläggningar som producerar elektrisk kraft, ånga och värme. Pannorna och värmepumparna måste fungera som de ska, både för att hålla personalen säker och för att kunna leverera energi till kunderna.

På Stockholm Exergis anläggningar i Högdalen tar man regelbundet hjälp av Kiwa Inspecta för att kontrollera att anläggningarnas tryckkärl är i gott skick. Det handlar om både återkommande kontroller och så kallade revisionsbesiktningar, som görs när man har reparerat ett objekt.

– Kontrollerna ger oss ett väldigt bra grepp på statusen på våra tryckkärl och rörsystem, vilket gör att vi kan planera våra reparationer och utbyten framåt. Det hittas varje år saker som är viktiga att åtgärda. Till exempel att delar på ett tryckkärl är på väg att gå under lägsta tjocklek, vilket hade kunnat leda till ett haveri om det inte hade upptäckts, säger Thomas Svärd, underhållschef på Stockholm Exergis anläggningar i Södra Stockholm.

Behålla pannan eller byta ut?

Mätunderlaget från kontrollerna kan också användas för att göra en bedömning om hur länge en panna kan användas innan den byts ut.

– Våra pannor håller väldigt länge. Tryckkärlet är normalt sett dimensionerat för att användas i 25 år. Efter det kan man göra en bedömning, bland annat med hjälp av resultaten av utförda kontroller och utökad provning av tryckkärlen, för att kunna fortsätta använda pannan i många år till. Det är inte ovanligt att man kan köra pannor uppemot 50 år.

Nästan 90 procent av energin som Stockholm Exergi levererar är förnybar eller återvunnen, med målet satt på att det ska bli 100 procent. Om anläggningarna har en stabil drift så är det alltså inte bara bra för lönsamheten, utan också för miljön.

– Om vi kör våra anläggningar så mycket det bara går så är det bra, eftersom vi producerar hållbar energi. En stabil drift är också viktigt för att fjärrvärmesystemet som sådant ska vara hållbart, säger Thomas Svärd.

Men framförallt skapar kontrollerna en säkrare arbetsplats för medarbetarna. 

– Det är en arbetsmiljöfråga ytterst sett. Det var därför reglerna kring tryckkärl kom till från början, det har sin bakgrund i att minska riskerna i arbetsmiljön, säger Thomas Svärd.

 

Bild: Stockholm Exergi