24 september 2020

Ny vattentank säkrar vattentillgången för elever i Karagwe

ewb tanzania tb.jpg

Kiwa Inspecta har under 2020 sponsrat Ingenjörer utan gränsers projekt för att säkra vattentillgången till en grundskola i Karagwe i Tanzania. Nu har en ny vattentank på nästan 100 000 liter byggts vid skolan.

I nordvästra Tanzania hittas distriktet Karagwe, som angränsar Uganda i norr och Rwanda i väst. I Karagwe finns 131 statliga allmänna grundskolor, som alla har ett gemensamt problem: en bristande tillgång till rent vatten. Många barn som går i skolorna kommer från fattiga förhållanden och har ofta samma vattenbrist hemma som i skolan. Det påverkar bland annat möjligheten att laga mat och att sköta hygienen ordentligt. Det finns förstås också hälsorisker när dricksvattnet är av dålig kvalitet. Förbättras vattentillgången i skolorna gör det därför stor skillnad för dessa barns liv och hälsa.

Ingenjörer utan gränser arbetar tillsammans med den lokala hjälporganisationen Mavuno Project med olika program för att förbättra situationen på skolor i Karagwe. Ett av de större programmen omfattar en planerad utbyggnad av vatten och sanitet för Karagwes alla grundskolor.

Regnuppsamlingssystem på grundskola

Under 2020 har Kiwa Inspecta sponsrat uppbyggnaden av ett vattensystem på grundskolan Chonyonyo Primary School. På skolan studerar ca 850 flickor och pojkar i årskurs 1-7. Skolan har tidigare helt saknat egen vattentillgång. Den närmaste vattenkällan är ca 4 km bort och har ofta förorenat vatten. När det har regnat mycket har eleverna dock kunnat hämta vatten från en annan skolas regnvattentank, ca 1 km bort.

För att ge eleverna en närmare och mer tillförlitlig källa till vatten började Ingenjörer utan gränser och Mavuno Project bygga ett regnvattenuppsamlingssystem i mars 2020. Att samla upp regnvatten är en billig och enkel teknik som också minskar risken för översvämning vid oväder. Den passar dessutom bra i områden där det finns en risk att grundvatten och ytvatten är förorenade.

Byggande av vattentank i Karagwe

Regnuppsamlingssystemet består av tre delar:

  • Skolbyggnadernas tak, som samlar upp vatten.
  • Hängrännor, som leder vattnet vidare.
  • En vattentank på 90 m3, som rymmer närapå 100 000 liter vatten.

Anslutningen byggs så att den första nederbörden som faller kan passera, vilket gör att taket hinner tvättas av innan man låter regnvattnet gå vidare till tanken. Under årets två större regnperioder fylls tanken på. Vattnet kan under resterande året användas som dricksvatten och i viss mån även till skolans odlingar och städning.

Slipper tungt arbete med att hämta vatten

Tack vare ett gott samarbete mellan Mavuno Project, skolan och Karagwes lokala myndigheter kunde regnuppsamlingssystemet färdigställas enligt plan sommaren 2020.

Tanken vid grundskolan Chonyonyo Primary School är den tionde vattentanken som hittills har byggts i området. För eleverna i grundskolan så innebär den nya vattenkällan att de slipper det tidskrävande och tunga arbetet med att hämta vatten från andra källor. De slipper också den stress som det innebär att inte veta om det kommer finns vatten tillgängligt på skolan.

Läs mer om Ingenjörer utan gränsers projekt i området: Improved infrastructure at primary schools in Karagwe and Kyerwa


Ingenjörer utan gränser

Kiwa Inspecta stödjer sedan 2015 Ingenjörer utan gränser, en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har syftet att bidra till en bättre värld. Organisationen bedriver volontärprojekt i världen, håller seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.