Krav för entreprenadbesiktningsmän

Entreprenadbesiktningsman certifieras efter prövning enligt kraven i CBM certifieringsregler. För att erhålla certifiering skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:

  • teknisk grundkunskap
  • yrkeserfarenhet
  • kunskap om lagstiftning och bestämmelser

Ansök här

Ansök online

För vem?

Genom certifiering som entreprenadbesiktningsman får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för entreprenadbesiktning. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet. 

Så här blir du certifierad entreprenadbesiktningsman

För att få certifiering som entreprenadbesiktningsman ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i kravspecifikationen CBM

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan - Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande ska göra ett skriftligt prov. Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen

Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Provtid är 4 timmar. 

Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss så är det bara att höra av dig.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa Sverige certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som entreprenadbesiktningsman. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporteringen.

Kiwa Sverige informerar också löpande alla entreprenadbesiktningsmen som vi certifierat när det gäller ändringar i regelverk och annat som är av betydelse för behörigheten. Vi skickar också ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering i god tid innan den löper ut.

Om du som är certifierad entreprenadbesiktningsman har visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

För personer som inte uppfyller kraven enligt CBM punkt 2.2 Yrkesverksamhet, utfärdas ett 2 årigt kompetensintyg Godkänd Besiktningsman.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av entreprenadbesiktningsman så är du välkommen att kontakta oss!