Vi hjälper dig med certifieringen och EG-typintyg

Syftet med hissdirektivet är att gemensamma regler ska garantera en hög säkerhetsnivå för konstruktion, tillverkning, användning och skötsel av hissar inom EU. Gemensamma regler ska också skapa fri rörlighet för varor och tjänster inom EU och EES området.

Kiwa Inspecta är ett anmält organ mot hissdirektivet. Vi kan därför utföra produktcertifiering och utfärda EG-typintyg. Produkter som certifieras av ett anmält organ behöver inte genomgå produktcertifiering i varje land separat. Ett utfärdat EG-typintyg gäller inom den gemensamma europeiska marknaden. Det främjar konkurrenskraften för dig som tillverkare, då du kan sälja dina produkter inom EU på lika tekniska villkor. 

Produktcertifieringen är också en signal om säkerhet i övriga världen vilket är en fördel för dig som exporterar produkter utanför EU och EES området.

Utöver certifiering enligt hissdirektivet kan Kiwa Inspecta även hjälpa till med frivillig certifiering och utfärdande av typintyg. Typintyget ger dig som tillverkare möjlighet att visa att produkten överensstämmer med gällande säkerhetsnivå.

Fördelar med produktcertifiering av hissar och säkerhetskomponenter

  • Ser till att hissar är säkra att användas
  • Främjar hög kvalitet i produktionsfasen
  • Säkerställer att produkterna överensstämmer med hissdirektivet
  • Tryggar fri rörlighet för varor inom EU och EES-marknaden
  • Underlättar internationell handel 
  • Främjar konkurrenskraften
  • Ger värdefull information till tillverkaren


Processen för EU typning av hissar och säkerhetskomponenter till hissar enligt Hissdirektivet 2014/33/EU Bilaga IV (Modul B)

Processen för KONTROLL AV ENSKILDA HISSAR enligt Hissdirektivet 2014/33/EU Bilaga VIII (Modul G)

Processen för SLUTLIG KONTROLL enligt Hissdirektivet 2014/33/EU Bilaga V

Processen för bedömning av kvalitetssystem enligt BILAGA XII (Modul D), BILAGA VI (Modul E) och BILAGA X (Modul E)

Processen för bedömning av kvalitetssystem enligt BILAGA VII (Modul H) och BILAGA XI (Modul H1)