28 februari 2024

Kiwa bidrar till säkra anläggningar hos Borealis

Borealis anläggning i Stenungsund

Kiwa har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Borealis som är en av våra största kunder inom processindustrin. Borealis har två produktionsanläggningar i Stenungsund, Krackern som krackar olika typer av kolväten och Polyeten (PE), som producerar plastmaterial för olika ändamål, bland annat kabelisolering. Kiwa bidrar bl a med inspektions- och provningstjänster för att säkerställa att anläggningarnas tryckbärande utrustning uppfyller alla krav på kvalitet och säkerhet.

Borealis egna inspektionsavdelning består av ca 12 anställda som är uppdelade på Krackern och PE. Från Kiwa är vi ca 7-8 medarbetare som på heltid arbetar på inspektionsavdelningen tillsammans med Borealis personal. Där utför vi mestadels återkommande kontroller och provning men tillhandahåller även andra tjänster som konstruktionskontroll och teknisk konsultation. Kiwa är även involverade i de planerade revisionsstoppen som sker på anläggningarna med jämna mellanrum. På PE genomförs regelbunda revisionsstopp, ”shut-downs” där anläggningen består av flera fabriker. På Krackern genomförs också, revisionstopp, men kallas där ”Turn-Around” (TA).

Krackern kan beskrivas som hjärtat i Stenungsunds kemikluster och förser även andra fabriker med sina produkter vilket också påverkar när andra fabriker skall genomföra sina revisionsstopp.
Catharina Åström är Kiwas enhetschef för processäkerhet i Stenungsund. Hon är huvudansvarig för arbetet som Kiwa utför på Borealis och har varit med i flera år under samarbetets gång.

- Själva samarbetet med Borealis är jättebra och vi har ett gott utbyte, vi vill hjälpa varandra och vara transparenta. Vi har alltid kunnat ha en öppen dialog, berättar Catharina.

Hög standard på kvalitét och utförande

Kiwa och Borealis mäter kvalitén och effektiviteten på sitt arbete genom att hålla en kontinuerlig dialog, följa uppsatta KPIer och ha regelbundna avstämningsmöten. Borealis har ibland högre krav än vad vissa standarder kräver och följer upp kontrollerna för att se att kvalitén upprätthålls. Oskar Andersson är Inspection & Integrity Manager på avdelningen Plant Availability & Turnaround ST som ansvarar för besiktningar av anläggningarna i dagligverksamhet, projekt och under de stora revisionsstoppen. Han berättar varför de valt att samarbeta med just Kiwa.

- Vi valde att kontraktera Kiwa både för deras bredd- och spetskompetens inom tryckbärande utrustning, stora utbud av provningsmetoder och kundfokus. Samarbetet med Kiwa är gott och transparant och har pågått i flera år. Kiwa har snabbt lärt sig våra interna standarder, att hitta i anläggningarna och i våra system.

Stora stopp som kräver mycket planering

Borealis båda anläggningar kräver regelbundna kontroller och underhåll. När Krackern har TA så tas hela anläggningen ur drift för att genomgå invändiga besiktningar och provning på mycket av deras tryckbärande utrustning. Det är ett omfattande arbete som planeras av en särskild avdelning på Borealis. Till dessa revisionstopp anlitas flera besiktnings- och provningsingenjörer från Kiwa som sätts in i scoopen, säkerhetsregler, system och kundkrav.

- Planeringen drar igång flera år innan nästkommande revisionstopp. I denna planering beaktas vilka legala kontroller som skall genomföras, vilka kontroller vi som anläggningsägare, vill genomföra. Samt inkomna underhållsarbeten som är stoppberoende, förebyggande service på maskiner och förbättrings- eller ombyggnadsprojekt, berättar Oskar.

Ett kontinuerligt säkerhetsarbete

Både Borealis och Kiwa arbetar kontinuerligt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för personalen. Oskar berättar att innan såväl egen personal eller entreprenörer får komma in på anläggningen så ska de först genomgå tre säkerhetsutbildningar. Utbildningarna ger dem grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö, något som är ett krav vid arbete i riskfyllda miljöer. Säkerhetskurserna är även ett måste för att få utföra arbete vid flera industrianläggningar i Sverige.

- Säkerheten är den högsta prioritet hos oss på Borealis och vi ställer samma krav på våra leverantörer som på våra medarbetare. Kiwa delar vår prioritering och det bidrar till en säker arbetsplats. Utöver utbildningarna så sätter jag mig ofta ner med nya medarbetare och introducerar dem inför arbete i anläggningen och våra rutiner. För ett säkert och kvalitativt samarbete krävs att man ser varje person och att ger varandra rätt förutsättningar. Väl i anläggningen tillämpas sedan en rad olika säkerhetsbarriärer, så som arbetstillstånd, Säker Jobb-analyser, inträdesmöten, ”Take2”, dialogronder, HSE-ronder mm, säger Oskar.

Ett pålitligt samarbete

Samarbetet mellan Kiwa och Borealis sträcker sig långt bak i tiden och fortsätter än idag. En av Kiwas fördelar är bredden på olika tjänster och helhetstänket kring projekt. Oskar berättar att han uppskattar att Kiwa är lösningsorienterade och snabbfotade, även vid förfrågningar på kort varsel.

- Att bedriva en verksamhet som Borealis ställer höga krav på kompetens, kommunikation och noggrannhet. Det goda samarbetet med Kiwa i den dagliga verksamheten har gjort att de också är ett naturligt val för oss i projekt. Den lokala anknytningen är också viktig, det möjliggör en större flexibilitet och snabbhet när vi behöver Kiwas tjänster med kort varsel, avslutar Oskar.

Oskar Andersson, Inspection & Integrity Manager
på avdelningen Plant Availability & Turnaround ST, Borealis.