Ordlista SERMI förkortningar – definition

Bilmekaniker arbetar med en bilmotor.

Här presenteras de viktigaste förklaringar på de begrepp som används under processen för SERMI och som kan vara bra för dig att känna till.

Sermi definition Förklaring
ACEA European Automobile Manufacturers Association

AFCAR

Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU

CAB

Organ för bedömning av överensstämmelse

CABUID

Organ för bedömning av överensstämmelse unik identifierare

CIRCA

Kommunikations- och informationsresurscenteradministratör

CSP

Cryptographic Service Provider

CSP

Cryptographic Service Provider

DPA

Data Protection Act

EA

Europeiskt samarbete för ackreditering

EG

Europeiska gemenskapen

EN

Europeisk norm

SERMI

Forum för åtkomst till säkerhetsrelaterad information om reparation och underhåll av fordon

HW

Hårdvara

IO (Independant Operator)

Oberoende operatör (fordonsverkstad)

IOe (Independent Operator Employee)

Anställd på fordonsverkstad/IO

IOEUID

Oberoende operatör anställd unik identifierare

NAB

Nationella ackrediteringsorgan

OCSP

Online Certificate Status Protocol enligt RFC 2560

PIN

Kod för personlig identifiering

PKCS # 11

Public Key Cryptography Standard

RA

Relevant myndighet

RMI

Reparations- och underhållsinformation

RSS (Remote Service Supplier)

Underleverantör

RSSe (Remote Service Supplier Employee)

Anställd hos underleverantör/RSS

SOAP

Simple Object Access Protocol (Authorization Web Service)

TC

Trust Center

VM

Fordonstillverkare

Här gör du en SERMI-ansökan