Vad Kiwa kan göra för dig

Förbered dig inför framtiden

Våra kurser hjälper dig att öka kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i din verksamhet, genom att förbättra din och din personals kompetens. Det kan i sin tur leda till förbättringar av företagets drift, produkter och tjänster. Våra kurser hjälper dig även att förbereda dig för nya förordningar, juridiska krav och andra utmaningar. På så sätt kommer du att vara väl förberedd och informerad för att kunna uppnå dina mål och ta dig an nya utmaningar.

Personlig utveckling – och mer

Seminarier och kurser ger möjligheten till personlig utveckling samtidigt som dina kompetenser och kunskaper förbättras. Du får även en fantastisk möjlighet till att möta och interagera med kollegor från andra industrier och företag. Att delta i dessa evenemang är ett utmärkt sätt att utöka ditt nätverk och hjälper dig också att hålla dig uppdaterad kring trender, utveckling och nya föreskrifter.

Så utbildar vi dig

Vi strävar efter den perfekta balansen mellan att överföra kunskap och att få och utveckla kompetenser baserade på den kunskapen. Därför kombineras teori och praktik i många av våra kurser, seminarier, kompetensutbyten och andra utbildningsaktiviteter.

Det är enkelt att delta

Du kan ta del av vår kunskap på många olika sätt. En stor del av våra utbildningsaktiviteter sker på plats på ditt företag eller anläggning, andra sker i våra utbildningslokaler som finns över hela Sverige. Du kan delta själv eller i grupp. Vi har också ett växande utbud av e-learning.

Våra utbildare känner till din bransch

Alla våra utbildare har goda teoretiska kunskaper och omfattande praktiska erfarenheter inom både sina egna och dina expertområden. Du får ta del av engagerande och intressant information som innefattar många praktiska exempel du kan ha nytta av direkt för att utveckla dig själv, ditt dagliga arbete och din organisation. 

Vi hjälper dig att visa att du hänger med

Det är viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad på den utveckling som sker inom dina expertområden. Vi kan hjälpa dig att visa att du är det. Vi registrerar, kontrollerar och övervakar dina professionella kompetenser i särskilda databaser som är öppna för dig när du vill kontrollera dina kvalifikationer.