Certifiering av ledningssystem

ISO-ledningsystem-natverk-illustration-960x540.jpg

Certifiering av ledningssystem ger organisationen bevis på ständiga förbättringar och effektiv resursanvändning. Det ger ett certifikat och tillgång till marknader där kvalitetscertifieringar krävs för affärer.

  • Oberoende revision kan t.ex. utföras enligt ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem.

Mer information om Certifiering av ledningssystem