Port

Port-industri-fastighet-1280x720.jpg

  • Första besiktning – Innan en motordriven port ska tas i bruk för första gången ska den kontrolleras för att säkerhetsställa att installationen är utförd i enlighet med gällande regelverk (undantag kan finnas).
  • Återkommande besiktning – En anordning ska besiktigas regelbundet av oberoende företag. Kiwa är ackrediterat att utföra dessa kontroller.
  • Revisionsbesiktning – En motordriven port som har ändrats på ett sätt som är av väsentlig betydelse för säkerheten ska revisionsbesiktigas innan den åter tas i bruk.

För mer information om Port