Hissar och rulltrappor

heiskontroll-960x540.jpg

  • Återkommande besiktning – En hiss eller rulltrappa ska besiktigas regelbundet av ett ackrediterat kontrollorgan. Kiwa är ett ackrediterat kontrollorgan för att kunna utföra dessa kontroller.
  • Förstabesiktning – När en hiss ska sättas i drift ska en besiktning utföras för att säkerställa att installationen är utförd på rätt sätt.
  • Revisionsbesiktning – Vid större ombyggnationer eller förändringar ska en besiktning utföras. En hiss eller rulltrappa som har ändrats på ett sätt som är av väsentlig betydelse för säkerheten ska revisionsbesiktigas innan den åter tas i bruk. För hissar enligt Hissdirektivet ersätts första besiktningen av en slutlig kontroll eller kontroll av enskilda hissar. 

För mer information om Hissar och rulltrappor