Truck och arbetskorg

truck-truckforare-lager-1280x720.jpg

Truck och korg ska kontrolleras att de passar ihop och är utförd i enlighet med gällande regelverk.

  • Första besiktning – För att få användas till personlyft ska varje kombination av en basmaskin och en arbetskorg vara besiktigad. Första besiktningen avser en kontroll av trucken och korgens konstruktion. Att kombinationen uppfyller kraven i föreskriften AFS 2006:7.
  • Revisionsbesiktning – Vid större ombyggnationer eller förändringar av en anordning ska en besiktning utföras.

För mer information om Truck och arbetskorg