13 januari 2021

Pannoperatörer ökar chansen att certifieras med förberedande onlinetest

panna-hemsidan.jpg

Genom att testa sina kunskaper inför certifieringen kan pannoperatörer öka chansen att klara de nya kraven från Arbetsmiljöverket för att få övervaka pannor. Det konstaterar Kiwa, som genom sina onlinetester vill stärka och bekräfta kunskapen inför pannoperatörscertifieringen.

En del av de pannoperatörer vi träffar är osäkra på om de har alla kunskaper som behövs inför certifieringen. Därför erbjuder vi nu flera förberedande övningar för att göra dem tryggare inför provtillfället, säger Irene Nettéus som är kund- och säljansvarig för utbildning på Kiwa.

Enligt direktiv från Arbetsmiljöverket behöver pannoperatörer vara certifierade för att fortsätta övervaka sina pannor. För de operatörer som hanterar pannor i kategori 1 och 2 skulle de nya reglerna börja gälla redan från 1 december 2020, men kravet har precis blivit uppskjutet till att börja gälla från 1 december 2022. Samma datum gäller också för pannoperatörer som hanterar kategori 3 och 4. Många pannoperatörer behöver alltså kunna bevisa sin kompetens genom ett teoretiskt test hos Kiwa Sverige eller annat ackrediterat certifieringsorgan, för att kunna erhålla sitt certifikat. Enligt lag måste pannoperatören vara certifierad för att få köra pannan.

Det här har Kiwa sett som en utmaning hos sina kunder och erbjuder därför utbildning och övningar online för att alla pannoperatörer ska öka chansen att snabbt kunna bli certifierade.
– Vi vill genom vår kurs utbilda och fortbilda alla som nu ska göra det teoretiska testet. Med tanke på rådande pandemi har vi förlagt utbildningen online, säger Lennart Rankov, utbildningschef på Kiwa.
Ett av de företag som förlitat sig på Kiwas tester är Sandvik Materials Technology.
– Våra pannoperatörer använde Kiwas förberedande digitala test, vilket gjorde dem säkrare inför provet. I den första gruppen som skrev provet så klarade alla certifieringen, säger Fredrik Modigh som är Driftschef Mediaproduktion på Sandvik Materials Technology.

Föreskriften AFS 2017:3 kom redan 2017 men det är alltså först 1 december 2022 som certifieringen blir ett krav för alla operatörer som övervakar kategori 1, 2, 3 och 4 pannor. Syftet med föreskriften är enligt Arbetsmiljöverket att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar. Denna föreskrift är ett tillägg i föreskriften 2006:4 om användning av arbetsutrustning.

Med Kiwas onlinetest kan du som pannoperatör utöka och repetera din kunskap, oavsett vilken av de fyra kategorier av pannor du övervakar. Kiwa erbjuder förberedande tester som både bekräftar men också påvisar brister i nuvarande kunskaper, så att pannoperatören lätt förstår vilket kunskapsglapp som finns. Alla kursdeltagtagare får 70–90 frågor och svar som täcker upp samtliga kunskapsområden inom respektive kategori av pannor. För den som behöver erbjuder också Kiwa behovsanpassad extrautbildning.
– Vi vill att alla som går vår kurs ska känna sig säkra på sina kunskaper och klara de 70% rätt på provet som krävs för att certifieras, säger Lennart Rankov.

Kontaktperson för mer information:

Lennart Rankov, utbildningschef på Kiwa.
lennart.rankov@kiwa.com
+46 10 479 35 41

Kontaktperson för bokning av test:

Irene Netteus, kund- och säljansvarig utbildning
irene.netteus@kiwa.com
+46 10 479 34 63