Metsä Group ja yrityskohtainen koulutus TTT-standardista

Kuva: Metsä Groupin kuvapankki 

Palvelu/koulutus: Uudet ISO 45001:2018-vaatimukset selkokielellä

Tilaaja: Anssi Meuronen, tehtaanjohtaja/ Erkko Penttilä, Alueturvallisuuspäällikkö

Kouluttaja: Sini Ahlgren

Suoritusaika: 02/2018

Osallistujamäärä: n.10

Kysymyksiin vastaa alla Erkko Penttilä.

Tausta

Millainen tarve kouluttamisen taustalla oli?

Meillä on OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti ja uusi ISO 45001 tulee sen lähivuosina korvaamaan. Halusimme, että turvallisuusjohtamisesta vastaavat henkilömme saavat tietoa uuden standardin sisällöstä.

Mitkä tekijät lopulta johtivat yrityskohtaisen koulutuksen tilaamiseen?

Koimme, että on helpointa kutsua joku paikalle kouluttamaan koko porukka kerralla sen sijaan, että jokainen asiasta kiinnostunut ja tietoa työssään tarvitseva etsii oman kurssinsa. Lisäksi yhteinen koulutus mahdollisti sen, että pystyimme keskustelemaan paikan päällä siitä, miten soveltaa koulutuksen sisältöä ja oppeja nimenomaan meidän organisaatiossamme.

Miksi valitsitte juuri Kiwa Inspectan? 

Kiwa Inspecta on Metsä Groupin sertifiointikumppani ja oli siksi luonnollinen valinta myös standardin kouluttajatahona.

Palvelun toimitus

Kuvaile koulutusprosessia teidän näkökulmastanne. Miten prosessi sujui?

Omasta näkökulmastani katsottuna prosessi oli mutkaton. Sovimme sisäisesti meille sopivan koulutuspäivän, joka järjestyi toiveidemme mukaisesti.

Mihin olette erityisen tyytyväinen?

Kouluttaja oli pätevä ja tiesi standardin sisällön lisäksi myös teollisesta toiminnasta eli hänellä oli selkeästi myös käytännön kokemusta alalta. Lisäksi materiaalit olivat hyvät ja ne saatiin myös sähköisessä muodossa.

Mitä mieltä olette yleisesti Kiwa Inspectan toiminnasta?

Kiwa Inspectan sertifiointiauditoinnit ovat meillä tärkeitä päiviä ja kaikki menee yleensä sujuvasti silloin eli henkilökohtaisesti minulla on hyviä kokemuksia yrityksestänne. 

Lopputulos

Ovatko koulutuksen hyödyt näkyneet teille jo jotenkin?

Lähdimme tässä vaiheessa vasta hankkimaan perustietoa tulevasta ISO 45001 standardista. Olemme linjanneet, että vasta ensi vuonna aloitamme valmistelemaan siirtymistämme OHSAS 18001 -standardin käytöstä ISO 45001:een. Emme siis ole vielä varsinaisesti hyödyntäneet koulutuksen oppeja käytännössä.

Mitä teille jäi mieleen tärkeimpinä oppeina tai tärppeinä?

Koulutuksesta jäi selkeä ymmärrys aiheesta. Toisaalta huomasimme iloksemme, että käytännössä olemme jo aika pitkällä toimineet uuden standardin vaatimusten mukaisesti. ISO 45001 ei siis varsinaisesti tuo mitään uutta toimintamalleihimme. 

Millaisin adjektiivein kuvailisit prosessin lopputulosta?

Toimiva.