Fördelar med våra tjänster

Låt Kiwa vara din ”one stop shop” för att hantera nationella och internationella godkännanden av dina produkter. Våra tjänster kan ofta kombineras med varandra för att få bra synergieffekter. Några fördelar med att arbeta med oss:

  • Kiwa är väl respekterade inom vattenindustrin, där vi symboliserar kvalitet och integritet.
  • Våra kvalitetssäkringstjänster omfattar alla delar av dricksvatten- och avloppsnätet.
  • Kiwas beprövade erfarenhet av att kombinera godkännanden håller kostnaderna nere och gör att du kommer ut på marknaden snabbare.
  • Du får en dedikerad kontaktperson som ger dig personlig vägledning och support i varje steg i processen.
  • Kiwa har moderna ackrediterade laboratorier med omfattande testkapacitet och överlägsna ledtider.
  • Din tillgång till vårt breda internationella nätverk underlättar produktgodkännanden och tillgång till nya marknader.
  • Du får använda Kiwas respekterade kvalitetsmärkning på dina produkter och reklammaterial.