Rörsystem

Rör och rördelar i rörsystem finns i olika typer och storlekar och används för transport av dricksvatten och avloppsvatten. Innan de kommer ut på marknaden måste dessa produkter visa att de följer nationella och internationella standarder, till exempel att inget läckage förekommer. De ska också uppfylla standarder för livstid och hygieniska säkerhetskvalitetsnormer.

Kiwa har beprövad erfarenhet av att hjälpa tillverkare och leverantörer av rörsystem att uppfylla krav både i och utanför Europa. Våra tjänster inkluderar bland annat produktgodkännanden för metall-, plast-, betong- eller kompositrör och sammankopplade rör som armbågar, rörkopplingar, kors, kopplingar, unioner, kapslar, ventiler och pluggar.

Kiwa, din partner i testning, inspektion och certifiering av rörsystem

Våra tjänster inom rörsystem

  • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa Inspecta har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
    Visa