Rörsystem

Rör och rördelar i rörsystem finns i olika typer och storlekar och används för transport av dricksvatten och avloppsvatten. Innan de kommer ut på marknaden måste dessa produkter visa att de följer nationella och internationella standarder, till exempel att inget läckage förekommer. De ska också uppfylla standarder för livstid och hygieniska säkerhetskvalitetsnormer.

Kiwa har beprövad erfarenhet av att hjälpa tillverkare och leverantörer av rörsystem att uppfylla krav både i och utanför Europa. Våra tjänster inkluderar bland annat produktgodkännanden för metall-, plast-, betong- eller kompositrör och sammankopplade rör som armbågar, rörkopplingar, kors, kopplingar, unioner, kapslar, ventiler och pluggar.

Kiwa, din partner i testning, inspektion och certifiering av rörsystem

Våra tjänster inom rörsystem

 • Spar pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • Alla byggprodukter som ska användas på den Tyska marknaden ska vara märkt med Ü-mark (Ü-Zeichen). Märket är ett bevis på att produkterna och materialet håller den standard och de regler som ställs, det vill säga underliggande tekniska regler, allmänt byggnadsmyndighetsgodkännande, byggnadsmyndighetens allmänna provintyg eller godkännande i enskilda fall. Ü-mark är till för alla typer av byggprodukter som inne omfattas av den europeiska standarden CE-märkning. Kiwa erbjuder testning för Ü-mark.
  Visa
 • Om ditt företag producerar och levererar plast- eller gummiprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten i Tyskland måste dessa produkter uppfylla de hygieniska och toxikologiska kraven i riktlinjerna för Federal Environment Agency test (UBA). Detta beskrivs i Elastomerriktlinjen samt i KTW-riktlinjen.
  Visa
 • För att säkerhetsställa att de byggprodukter som redan godkänts fortsätter att leva upp till kraven utför Kiwa övervakningskontroller av produkterna. Kiwa är godkända för att utföra kontroller i Sverige, Danmark, Finland och Norge för kontroll av följande godkännandesystem; GDV, SINTEF, STF, STA och VA.
  Visa
 • ISO 22301 Ledningssystem för kontinuitet i verksamheten med Kiwa: Förberedelser för katastrofer och olycksrelaterade avbrott i verksamheten.
  Visa
 • BSMI-certifieringen säkerställer att dricksvattenrelaterade produkter uppfyller regler och standarder för säkerhet, hälsa och miljö. Taiwan Commodity Inspection Schemes administreras av Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), som är den myndighet som ansvarar för standardisering, metrologi och produktinspektion i Taiwan.
  Visa