Säkerhets- och mätanordningar

Inom vattenförsörjningsnät är säkerhets- och mätanordningar av yttersta vikt för att säkerställa oavbrutna vattenleveranser för vatteninstallationer. Kiwa erbjuder tjänster som hjälper tillverkare och leverantörer att visa att sådana enheter uppfyller nationella och internationella regler och standarder för prestanda och hygienisk säkerhet.

Våra tjänster omfattar ett brett utbud av produkter som vattenmätare, pumpar, trycktankar, varmvattenberedare och många fler.

Kiwa Sverige | Testning och inspektion av säkerhets- och mätanordningar

Våra tjänster för säkerhets- och mätanordningar