Säkerhets- och mätanordningar

Inom vattenförsörjningsnät är säkerhets- och mätanordningar av yttersta vikt för att säkerställa oavbrutna vattenleveranser för vatteninstallationer. Kiwa erbjuder tjänster som hjälper tillverkare och leverantörer att visa att sådana enheter uppfyller nationella och internationella regler och standarder för prestanda och hygienisk säkerhet.

Våra tjänster omfattar ett brett utbud av produkter som vattenmätare, pumpar, trycktankar, varmvattenberedare och många fler.

Kiwa Sverige | Testning och inspektion av säkerhets- och mätanordningar

Våra tjänster för säkerhets- och mätanordningar

 • Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • Om ditt företag producerar och levererar plast- eller gummiprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten i Tyskland måste dessa produkter uppfylla de hygieniska och toxikologiska kraven i riktlinjerna för Federal Environment Agency test (UBA). Detta beskrivs i Elastomerriktlinjen samt i KTW-riktlinjen.
  Visa
 • ISO 22301 Ledningssystem för kontinuitet i verksamheten med Kiwa: Förberedelser för katastrofer och olycksrelaterade avbrott i verksamheten.
  Visa
 • Våren 2018 kom en ny standard för arbetsmiljö: ISO 45001. Den nya standarden ersätter OHSAS 18001. Genom att certifiera din organisation mot ISO 45001 visar du att ni arbetar systematiskt med arbetsmiljö.
  Visa
 • Kiwa Covenant är ett certifikat för innovativa produkter och tjänster där du vill visa för dina kunder, så snart som möjligt, att en oberoende part har kontrollerat att din produkt eller tjänst håller hög kvalitet.
  Visa
 • Om du ämnar att sälja dina plast- eller metallkomponenter för vatten eller gas i Italien är provning och certifiering enligt Kiwa-UNI något för dig. En sådan certifiering säkerställer att din produkt är säker att användas för transport av dricksvatten och att den uppfyller italienska och internationella standarder när det kommer till kvalitet, säkerhet och prestanda.
  Visa