Sanitetsarmatur och tillbehör | Kiwa Sverige

Produkter i dricksvatteninstallationer måste uppfylla mycket höga krav. Vårt globala nätverk av moderna laboratorier erbjuder skräddarsydda tjänster som hjälper tillverkare och leverantörer av dessa produkter att efterleva nationella och internationella standarder.

Vår omfattande portfölj omfattar produktgodkännanden, testning, besiktning och vägledning för ett brett utbud av produkter som tappvattenkranar, duschmunstycken, brandbekämpningssystem, flexibla slangar, cisterner och ventiler.

Kiwa Sverige | För standarder för tappvattenarmatur och tillbehör

Våra tjänster inom tappvattenarmatur

  • Ett hushåll kan spara upp till 40 procent av energianvändningen för varmvatten genom att installera energieffektiva tappvattenarmaturer. Kiwa certifierar och klassificerar tappvattenarmaturer för köks- och tvättställsblandare samt duscharmatur.
    Visa