Hushålls- och industriapparater

Vattendrivande hushålls- och industriapparater för hushåll och kommersiell användning som is-, matlagnings- och tvättmaskiner behöver ofta uppvisa högre nivåer av backflödesskydd, med tanke på nationella vattenbestämmelser.

Kiwa har en dokumenterad erfarenhet av att hjälpa tillverkare och leverantörer av vitvaror och relaterade komponenter att få produkt-godkännanden, för att säkerställa att nationella och internationella regler och standarder för prestanda och hygienisk säkerhet uppfylls.

Kiwa Sverige | Testning och inspektion av hushålls- och industriutrustning

Våra hushålls- och industriapparater