Hushålls- och industriapparater

Vattendrivande hushålls- och industriapparater för hushåll och kommersiell användning som is-, matlagnings- och tvättmaskiner behöver ofta uppvisa högre nivåer av backflödesskydd, med tanke på nationella vattenbestämmelser.

Kiwa har en dokumenterad erfarenhet av att hjälpa tillverkare och leverantörer av vitvaror och relaterade komponenter att få produkt-godkännanden, för att säkerställa att nationella och internationella regler och standarder för prestanda och hygienisk säkerhet uppfylls.

Kiwa Sverige | Testning och inspektion av hushålls- och industriutrustning

Våra tjänster inom hushålls- och industriapparater

 • Spar pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • Om ditt företag producerar och levererar plast- eller gummiprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten i Tyskland måste dessa produkter uppfylla de hygieniska och toxikologiska kraven i riktlinjerna för Federal Environment Agency test (UBA). Detta beskrivs i Elastomerriktlinjen samt i KTW-riktlinjen.
  Visa
 • För att säkerhetsställa att de byggprodukter som redan godkänts fortsätter att leva upp till kraven utför Kiwa övervakningskontroller av produkterna. Kiwa är godkända för att utföra kontroller i Sverige, Danmark, Finland och Norge för kontroll av följande godkännandesystem; GDV, SINTEF, STF, STA och VA.
  Visa
 • ISO 22301 Ledningssystem för kontinuitet i verksamheten med Kiwa: Förberedelser för katastrofer och olycksrelaterade avbrott i verksamheten.
  Visa
 • BSMI-certifieringen säkerställer att dricksvattenrelaterade produkter uppfyller regler och standarder för säkerhet, hälsa och miljö. Taiwan Commodity Inspection Schemes administreras av Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), som är den myndighet som ansvarar för standardisering, metrologi och produktinspektion i Taiwan.
  Visa
 • Våren 2018 kom en ny standard för arbetsmiljö: ISO 45001. Den nya standarden ersätter OHSAS 18001. Genom att certifiera din organisation mot ISO 45001 visar du att ni arbetar systematiskt med arbetsmiljö.
  Visa