Hur gör man en EPD, Environmental Product Declaration?

EPD visar stålrörens miljöpåverkan under byggproduktens livscykel.

EPD är en miljövarudeklaration som tas fram med hjälp av produktens livscykelanalys (LCA) och är en metod för att analysera produktens miljöprestanda.

EPD dokument – fem steg att deklarera produktens miljöpåverkan

  1. I ett första steg kommer den som har beställt EPD och den som tar fram EPD överens om mål och omfattningen av EPD (systemgränser).
  2. Sedan ska all kvantitativ data om produkten och produktionen, transporter, leverantörer, energi och resurser kartläggas av tillverkaren som samlar in och tillhandahåller datan. En passande PCR (Product Category Rules, en produktkategoriregel) ska hittas för respektive produkt. Om det inte finns sedan tidigare ska en ny PCR för produkten tas fram.
  3. Efter att datainsamlingen är klar börjar miljöpåverkansbedömningen, den kallas för livscykelanalys (LCA). Analysen görs med LCA-verktyget R<Think som är mycket användarvänligt. Du behöver alltså inte en bakgrund som hållbarhetsexpert för att kunna hantera verktyget. Läs mer om R<Think här.
  4. Efter att alla miljöpåverkanskategorier värderats ska de tolkas, det vill säga resultaten ska interpreteras i hänseende till t.ex. vilka material eller livscykelskeden som har den största klimat- och miljöpåverkan. EPD presenteras i ett standardiserat format och skickas sedan till verifieraren som är en oberoende tredje part.
  5. Verifieraren granskar analysens resultat och om innehållet i EPD uppfyller de formella krav som ställs enligt respektive standard för PCR, och om resultaten och interpretationen är plausibla. Förenklat granskar alltså verifieraren om resultatet har beskrivits på ett så trovärdigt och sannolikt sätt som möjligt och enligt standarden SS-EN ISO 14025 och SS-EN 15804.

Efter verifieringen får EPD publiceras på olika plattformar, t.ex. ECO Platform, Kiwas EPD Databas eller EPD International (environdec.com) och blir allmän tillgänglig.

R<THiNK – beräkna miljö- och klimatpåverkan för byggprodukter

Med hjälp av webbapplikationen R<THiNK kan du beräkna miljö- och klimatpåverkan för byggprodukter. 

Mer information?

Vill du ta fram en livscykelanalys och en EPD? Vill du ta fram en EPD till din byggprodukt? Eller vill du veta mer om R<Think? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om EPD