7 november 2017

BRL-K614 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 7 november 2017 is een herziene versie van BRL-K614 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K614 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Brandkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • aanpassingen zodat brandkranen geschikt zullen zijn om zowel te beveiligen tegen insluizen als tegen terugstroming;
  • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
DWP.CLA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K614 kritiekversie

BRL K614 commentaarformulier