Fakturor - information till Kiwas leverantörer

Information till dig som är leverantör till Kiwa Sweden AB (fd Kiwa Inspecta AB), Kiwa Technical Consulting AB (fd Kiwa Inspecta Technology AB) eller Kiwa Nuclear AB (fd Kiwa Inspecta Nuclear AB). Kiwa kan ta emot både elektroniska fakturor, fakturor via e-post samt pappersfakturor.

Referenskontroll

Vi har referenskontroll på våra fakturor vilket innebär att en giltig treställig kod alltid ska finnas på fakturan i fältet ”Er referens”. Den treställiga koden visar vilket kostnadsställe som är betalningsansvarig för fakturan.

För att få en snabbare hantering av fakturorna önskar vi också att beställarens namn ska synas tydligt någonstans på fakturan.

Alla beställare inom Kiwa är informerade om att referenskontroll krävs på fakturorna och ska därför kunna svara för att tillhandahålla korrekt information till er som leverantör.

Betalningsvillkor

Kiwa tillämpar 30 dagar som betalningsvillkor.

E-fakturor

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor och verka för en bättre miljö, strävar Kiwa så långt som möjligt att ersätta pappersfakturor med e-fakturor.

Vi tar idag emot elektroniska fakturor i form av Svefakturaformat (enligt SFTI standard).

Vi skickar gärna en inbjudan från Fakturaportalen som är Kiwas samarbetspartner gällande inkommande EDI-fakturor. Hör av dig till se.redovisningen@kiwa.com för mer information.

PDF-faktura per epost

Om ni som leverantör hellre vill skicka en faktura per epost så går det bra.

Tänk på att PDF-filen ska ligga direkt i mailet och eventuella bilagor bakom fakturan i samma fil.

Skicka er epostfaktura till se.invoices.kiwa@kiwa.com

Pappersfakturor

Kiwa försöker ersätta så många pappersfakturor som möjligt med e-fakturor. De leverantörer som ännu inte skickar e-fakturor kan posta sina fakturor till adress enligt nedan:

Bolagsnamn (t.ex Kiwa Sweden AB)

Box 7178

170 07 Solna

Bolagsnamn

Org.nr

Momsreg.nr/VAT no

Kiwa Sweden AB             556190-5935 SE556190593501
Kiwa Nuclear AB  556135-0892 SE556135089201
Kiwa Technical Consulting AB    556688-5215  SE556688521501


För mer information om e-fakturor eller andra fakturafrågor, vänligen kontakta oss på