• Kursen ger en god översikt och en förståelse för de flesta lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.
    Visa
  • Denna kurs förklarar samspelet mellan regelverket och de europeiska standarder som gäller persontransporterande hissar. Eftersom Boverkets krav har ändrats vid ombyggnad av gamla hissar, så är denna kurs viktig.
    Visa