Vad ger Kiwas besiktningstjänster till min verksamhet?

Anlitar du Kiwa för besiktningstjänster får du viktig information som du kan använda för att säkra kvalitet, säkerhet, effektivitet och optimal drift för din organisation. Med andra ord - ökad trygghet. 

Du ökar också möjligheten att upptäcka tidiga varningstecken. På så vis kan du undvika oväntade kostnader, eller ännu värre, olyckor och nödhaverier. Våra besiktningar ger således förtroende för dina anställda och produktionsprocesserna. De ger också förtroende för företagets tillgångar och hur du påverkar din omgivning. Med andra ord kan inspektioner göra det osynliga synligt och hjälpa dig att förbereda dig för det oförutsedda.

Vi kontrollerar praktiskt taget allt, praktiskt taget överallt

Våra besiktningstjänster innefattar alla typer av kontroller, mätningar, måttkontroller och jämförelser av material eller produkter. Vi inspekterar i princip allt, från små mätinstrument till kraftfulla tryckkärl. Vi utför inspektioner på alla nivåer, allt från konstruktionsgranskning, installation och tillverkning till modernisering, underhåll och intern- eller partiinspektion. 

Under besiktningen kontrollerar vi ett specifikt materials skick, en produkt, en process eller en situation och ser om de efterföljer specifika krav, föreskrifter och standarder. Några av de besiktningstjänster vi kan hjälpa dig med:

 

Kiwa är ett anmält organ för många europeiska direktiv. Det betyder att vi är auktoriserade av ett nationellt ackrediteringsorgan för att utföra inspektioner i enlighet med internationella standarder.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

Så går besiktningsprocessen till

Kiwa hjälper dig att utföra alla nödvändiga besiktningar och förser dig med tydliga resultat.