Vad Kiwa kan göra för dig

Få syn på det osynliga och var förberedd på det oförutsedda

Besiktningar ger dig viktig information som du kan använda för att säkra kvaliteten, säkerhet, effektivitet och optimal drift för din utrustning och organisation.

Du ökar också möjligheten att upptäcka tidiga varningstecken. På så vis kan du undvika oväntade kostnader, eller ännu värre, olyckor och nödhaverier. Inspektioner ger således förtroende: för dina anställda, produktionsprocesserna och tillgångar och för hur du påverkar din omgivning. Med andra ord kan inspektioner göra det osynliga synligt och hjälpa dig att förbereda dig för det oförutsedda.

Vi kontrollerar praktiskt taget allt, praktiskt taget överallt

Våra besiktningstjänster innefattar alla typer av kontroller, mätningar, måttkontroller och jämförelser av material eller produkter. Vi inspekterar i princip allt, från små mätinstrument till kraftfulla tryckkärl. Vi utför inspektioner på alla nivåer, allt från konstruktionsgranskning, installation och tillverkning till modernisering, underhåll och intern- eller partiinspektion. Vi undersöker således ett specifikt materials skick, en produkt, en process eller en situation och ser om de efterföljer gällande eller specifika krav, föreskrifter och standarder.

Kiwa är ett anmält organ för många europeiska direktiv. Det betyder att vi är auktoriserade av ett nationellt ackrediteringsorgan för att utföra inspektioner i enlighet med internationella standarder.

Så går besiktningsprocessen till

Kiwa hjälper dig att utföra alla nödvändiga besiktningar och förser dig med tydliga resultat.