Vad Kiwa kan göra för dig

Få syn på det osynliga och var förberedd på det oförutsedda

Besiktningar och inspektioner ger dig viktig information som du kan använda för att säkra kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos din utrustning och organisation. Du ökar också möjligheten att upptäcka tidiga varningstecken. På så vis kan du undvika oväntade och dyra underhållsstopp, olyckor och haverier.

Besiktning skapar därmed ökat förtroende. Du och dina anställda vet hur er utrustning mår och produktionsprocesserna blir mer stabila. Med andra ord: besiktning gör det osynliga synligt och hjäper dig att förbereda dig för det oförutsedda.

Vi kontrollerar praktiskt taget allt, överallt

Våra besiktningstjänster innefattar alla typer av kontroller, mätningar och inspektioner av material och produkter. Vi inspekterar i princip allt, från små mätinstrument till kraftfulla tryckkärl. Vi utför besiktning på alla nivåer, allt från konstruktionsgranskning, installation och tillverkning till modernisering, underhåll och intern- eller partiinspektion. Vi undersöker således ett specifikt materials skick, en produkt, en process eller en situation och ser om de efterföljer gällande eller specifika krav, föreskrifter och standarder.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat kontrollorgan och även ett anmält organ för flera europeiska direktiv. Det betyder att vi är auktoriserade att utföra besiktningar och kontroller enlighet med gällande krav. Läs mer om våra ackrediteringar och godkännanden.

Så går besiktningsprocessen till

Kiwa Inspecta hjälper dig att utföra alla nödvändiga besiktningar och förser dig med tydliga resultat.