• Så undviker du kranolyckor

  En bra säkerhetskultur kan förhindra de vanligaste kranolyckorna. Långt ifrån alla arbetsgivare vet dock vilket ansvar som åläggs dem. Under Krandagarna tog Dan Bremberg på Arbetsmiljöverket upp några av de vanligaste orsakerna till de cirka 300 kranolyckor som inträffar varje år.

  Läs mer
 • Snart sköter kranarna sitt eget underhåll

  På Konecranes har man kommit långt när det gäller att använda digitala lösningar för service och underhåll av kranar. För kunderna innebär det ökad säkerhet och transparens, samtidigt som underhållskostnaderna kan hållas nere och risken för stopp minimeras.

  Läs mer
 • Kransäkerhet i fokus hos Gigasense

  Från Gigasense i Åkersberga exporteras kransäkerhetsutrustning till hela världen. Trots att företaget bara består av nio medarbetare är man världsledande inom sin nisch.

  Läs mer
 • ”Lägg in CE-märkning tidigt i processen”

  Som maskintillverkare är det viktigt att få in CE-märkningen tidigt i arbetsprocessen. Börja med att se över direktiven för den specifika maskintypen. Det menar Nikola Darebrant på rådgivningsföretaget Minerva Safety.

  Läs mer
 • Högt tryck på årets Krandagar

  Spännande föreläsningar, speed dating, trevliga kvällsaktiviteter och nätverksbyggande för framtiden. Det var några av ingredienserna när Krandagarna arrangerades för femtonde gången i ordningen.

  Läs mer
 • Så kan fortlöpande tillsyn ge vinster för säkerhet och ekonomi

  Genom att aktivt arbeta med tillsynen av trycksatta anordningar ökar inte bara säkerheten. Inspektionerna kan också bli färre och risken för kostsamma driftstopp minskar.

  Läs mer
 • Ingenjörer utan gränser: Det här lärde vi oss av fältstudierna i Kamerun

  Waccess-gruppen är nu tillbaka efter sommaren och har hunnit med både sommarlov och en fältstudie i Kamerun sedan senaste uppdateringen från vattenförsörjningsprojektet. Det här lärde de sig under besöket i Tatum i Kamerun.

  Läs mer
 • Tvådagarskursen gjorde AFS:en begriplig

  Ibland kan man behöva hjälp att förstå nya regelverk. Kiwa Inspectas tvådagarskurs för AFS 2017:3 reder ut begreppen för de som arbetar med trycksatta anordningar.

  Läs mer
 • Broraset i Italien påminner om hur viktigt det är att kontrollera äldre betongkonstruktioner

  Vad som fick den armerade betongbron i Italien att kollapsa är fortfarande oklart, men raset påminner om hur viktigt det är att regelbundet kontrollera äldre betongkonstruktioner, menar Mikael Lorentzon, enhetschef på Kiwa Inspecta Nuclear.

  Läs mer
 • Magnus Le Grand är ny enhetschef för Kiwa Inspecta Technology

  Kiwa Inspecta Technology utför teknisk rådgivning och utredningar åt kunder i Sverige såväl som internationellt. Den 13 augusti tillträdde Magnus Le Grand som ny enhetschef för bolaget.

  Läs mer
 • Välkommen till vår nya hemsida

  Du har landat på Kiwa Inspectas och Kiwa Certifierings nya hemsida. Välkommen! Här kan du läsa mer om vilka förändringar vi har gjort.

  Läs mer
 • Inspecta är Kiwa Inspecta

  Sen våren 2017 heter vi Kiwa Inspecta och samtidigt har vi bytt vår logotyp och våra färger. Eftersom Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering nu har en ny, gemensam hemsida vill vi lyfta upp detta igen för att du som har varit Inspecta-kund länge ska känna igen dig även i vår nya miljö.

  Läs mer
 • Ackreditering betyder säkerhet

  Hur kan vi lita på att varor och tjänster i samhället är säkra och håller hög kvalitet? Om företaget har en ackreditering så vet du att de följer normer och standarder och att kvaliteten är hög.

  Läs mer
 • Hur Kiwa hanterar dina personliga uppgifter

  Kiwa är mån om att skydda dina personliga uppgifter och hantera dem i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

  Läs mer
 • Waccess-teamet beger sig till Kamerun

  Waccess-projektet har som mål att skapa en mer stabil vattenförsörjning i byn Tatum i Kamerun. Nu är Frida och Victoria på plats i Kamerun för att göra en förundersökning. Bland annat ska de undersöka potentiella reningsmetoder.

  Läs mer
 • Stress och pressade tidplaner stora riskfaktorer i arbetsmiljön

  Att arbeta med arbetsmiljö handlar om att kunna förutse vad som skulle kunna hända, det vill säga riskbedömningar. Det säger Kiwa Inspectas arbetsmiljöingenjör, Stefan Brunnberg.

  Läs mer
 • Säkerhetskultur och regelverk för att minimera olyckor

  Höga temperaturer och tryck, frätande syror och baser, tunga lyft, roterande axlar och vassa skäreggar. Ja, skogsindustrin är en provkarta på alla tänkbara risker som förekommer på en arbetsplats. På Skogsindustridagarna i Sundsvall var därför säkerhet ett bärande tema.

  Läs mer
 • Det stora lyftet i skogsindustrin

  Det som händer i skogsindustrin i dag och under det närmaste decenniet kan betecknas som ett paradigmskifte – råvarorna används till allt fler varor och tekniken utvecklas med stormsteg, vilket innebär ett stort lyft för hela branschen. Något som Kiwa Inspectas seminarium Skogsindustridagarna 2018 tog fasta på.

  Läs mer
 • Många variabler när regelverken för cisterner ska tillämpas

  Ägare och tillverkare av cisterner har de senaste åren svävat mellan hopp och förtvivlan i och med att det rått stor oklarhet kring regelverken från de olika myndigheter inom vars revir cisternerna har hamnat. Pasi Nieminen från Kiwa Inspecta har följt utvecklingen och konstaterar nu att det äntligen finns en viss tydlighet kring hur regelverken skall tillämpas i olika faser av cisternens livscykel.

  Läs mer
 • Bioraffinaderier – skogsindustrins Spotify?

  Vad finns det för paralleller mellan börsens nykomling Spotify och skogsindustrins senaste favorit, bioraffinaderier? I bägge fallen gäller det att omdefiniera hur en resurs används.

  Läs mer
 • Nya tjänster

  Har du erfarenhet inom systemrevision och ISO-standarder såsom ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001 och trivs med att arbeta i en roll där du till stor del styr ditt eget arbete? Vi söker dig som vill utveckla och skapa mervärde för företag och på så vis bidra till Kiwa Inspectas fortsatta tillväxtresa.

  Läs mer
 • Nya juridiska bolagsnamn och nytt utseende på fakturor och intyg

  Nu har vi bytt våra juridiska bolagsnamn. Detta innebär att rapporter, certifikat och fakturor kommer att skickas ut under det nya namnet och med vår nya Kiwa-logotyp. Vi börjar också använda våra nya besiktningsskyltar.

  Läs mer
 • Katarinahissen föds på nytt

  När Katarinahissen uppfördes på 30-talet var det en djärv byggnation, med en konstruktion som imponerar även på dagens ingenjörer. När hissen renoveras bidrar Kiwa Inspecta med expertis som bland annat undersöker bärigheten och övervakar oönskade påfrestningar.

  Läs mer
 • Nytt vattenprojekt i Kamerun med Ingenjörer utan gränser

  Kiwa Inspecta har sedan 2015 stöttat Ingenjörer utan gränser, bland annat genom att sponsra ett vattenreningsprojekt i byn Tatum i Kamerun. Nu startar ett nytt projekt i samma område, denna gång med målet att skapa en mer stabil vattenförsörjning i området. Här presenterar projektgruppen i Uppsala det nya projektet Waccess:

  Läs mer
 • Ny utgåva av utbildningsboken ”Förarkurs – Mobila arbetsplattformar (skylift)”

  Nu lanserar Kiwa Inspecta en ny utgåva av utbildningsboken ”Förarkurs – Mobila arbetsplattformar (skylift)”. Den uppdaterade lyftboken bjuder på flera nyheter, men har som tidigare säkerhet i fokus.

  Läs mer
 • Tekniska axplock från Krandagarna 2017

  Tekniskt sett har kranarna sett likadana ut under ett sekel, men 2000-talet har inneburit betydande detaljförändringar i form av bland annat digitalisering. På Krandagarna i Göteborg visades det senaste i form av kranteknik, bland annat för uppdatering av befintliga traverser och andra lyftredskap.

  Läs mer
 • Regelverk, standarder och säkerhetstänkande på Krandagarna 2017

  När det gäller kranar och lyftredskap får tekniken aldrig fallera. Därför tillämpas många olika regelverk och standarder när lyftredskap konstrueras och används. På Krandagarna 2017 hölls flera föreläsningar om säkerhet i lyftbranschen.

  Läs mer
 • Kiwa Inspecta skriver avtal med Trafikförvaltningen

  Kiwa Inspecta Technology har ingått ett avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm. Uppdraget är att utveckla SL:s metoder för förvaltning och livstidsförlängning av bärande strukturer på spårfordon. Avtalet omfattar åtta heltidskonsulter under två års tid fram till december 2019.

  Läs mer
 • Stora utmaningar när Södertälje sluss byggs om

  Vid sidan om Södertälje sluss byggs en helt ny slusskonstruktion på torra land. När projektet är klart ska slussen klara fler och större lasttransporter. Kiwa Inspecta är på plats för att hjälpa den tyska entreprenören att hålla måttet.

  Läs mer
 • Krandagarna 2017 - årets höjdare i lyftbranschen

  I slutet av november hölls Krandagarna i de anrika varvshallarna i Eriksberg i Göteborg. Här är några höjdpunkter från seminariet.

  Läs mer
 • Rekordmånga besökare under Processindustridagarna 2017

  Speed dating med utställare, matnyttiga föreläsningar och gott om tillfällen att prata med branschkollegor. Processindustridagarna i Göteborg 9-10 november drog rekordpublik.

  Läs mer
 • Få järnkoll på bulten med Phased Array UT

  En bultscanner med phased array UT-tekniken ger snabba och fullständiga svar om materialets skick i bultar. Till skillnad från konventionellt ultraljud (UT) kan denna bultscanner upptäcka eventuell korrosion – dessutom utan att bulten behöver skruvas loss.

  Läs mer
 • När allt inte går som smort - haverier i kraftvärmebranschen

  Produktion av värme och el är en av samhällets nyckelfunktioner. I de allra flesta fall fungerar produktionen också som planerat med bara några små störningar, men ibland sker något oförutsett. På Kraftvärme 2017 delade flera föreläsare med sig av sina erfarenheter av haverier – och vad man kan lära sig från dem.

  Läs mer
 • Säker drift bygger på många faktorer

  Produktion av el och värme är en teknologiskt krävande verksamhet som bygger på en kombination av teknik och kunskap. För att säkra driften behövs goda rutiner för att hantera driftstörningar, rätt utbildning och ett strukturerat inspektions- och underhållsprogram. På Kraftvärme 2017 hölls flera programpunkter om hur man kan jobba med dessa faktorer.

  Läs mer
 • Kiwa Inspecta är ny ramavtalsleverantör åt Sinfra

  Från och med den 15 november är Kiwa Inspecta ny ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 180 medlemsföretag nu får tillgång till Kiwa Inspectas tjänster via ett gemensamt avtal. – Det kan i många fall underlätta för bolag som inte själva vill genomföra en egen LUF-upphandling av tjänsterna, säger Mikael Kuokkanen på Kiwa Inspecta.

  Läs mer
 • Kraftvärme 2017 lockade rekordmånga teknikintresserade

  På Kraftvärme 2017 möttes rekordmånga seminariebesökare och utställare för att orientera sig om det senaste inom energiproduktion. Kiwa Inspectas VD Joakim Wikeby öppnade dagarna med att konstatera att de två grundpelarna kompetens/kunskap och kostnadseffektiv service allt mer får sällskap av innovation med kunden i fokus.

  Läs mer
 • Nybohovshissens betong under lupp

  Nybohovshissen i Stockholm ska renoveras och byggas ut. Men den gamla snedhissens tunnel är till åren, och Kiwa Inspecta fick uppdraget att under ett par sommarnätter ta tempen på betongen i en klassisk bergbanemiljö.

  Läs mer
 • Digitalröntgen synar rören

  Kiwa Inspectas provningsingenjörer har erfarenhet av många olika anläggningar och objekt. Tack vare den kunskapen vet de också oftast var de ska leta för att hitta eventuella skador eller blockeringar i en rörledning. Med hjälp av digital röntgen får de god insyn i rörsystemen.

  Läs mer
 • Hisnande besiktning i Globen

  Med sina 28 år på nacken behöver stockholmarnas kanske främsta landmärke – Globen – omsorg och regelbunden översyn. Men att inspektera kupolens mittpunkt innebär praktiska utmaningar. Det är emellertid inget som bekymrar repklättrande besiktningsingenjörer.

  Läs mer
 • Så fungerar digitalröntgen

  Digitalröntgen används bland annat för att upptäcka defekter och godsförtunningar på rörledningar under drift. Skador kan upptäckas i ett tidigt skede och åtgärder kan planeras i god tid. Det minskar risken för oplanerade driftstopp. Så här kan sprickor, korrosion och erosion i olika material upptäckas under drift.

  Läs mer