• Minska risken för brand på julfesten

  Varje timme utbryter en brand på någon arbetsplats i Sverige enligt Arbetsmiljöupplysningen. Under jultider lär det vara betydligt fler. Inspectas expert Per Enberg delar med sig av tips så att olyckan kan undvikas.

  Läs mer
 • Säkerheten främst i alla projektfaser

  Säkerhet är resultatet av en komplex process, som börjar med planering och riskanalys, fortsätter genom inspektion och uppföljning av föreskrifter och instruktioner och som får sin yttersta konsekvens - om olyckan är framme - genom ett målmedvetet, systematiskt och väl genomfört räddningsarbete.

  Läs mer
 • Höjdpunkter från Processindustridagarna 2016

  Processindustridagarna 2016 bjöd på många spännande föreläsningar - här kan du läsa sammandrag av några av höjdpunkterna.

  Läs mer
 • Nya föreskrifter på gång för trycksatta anordningar

  En stor fördel med att delta i branschseminarier är att man får tillgång till färsk information. Ibland är informationen så ny att den inte ännu är allmänt känd. Ett bra exempel är arbetet med nya svenska föreskrifter för trycksatta anordningar som tryckkärl och motsvarande.

  Läs mer
 • Bättre luft i Burlövs skolor

  Skolor får ofta klagomål på att inomhusluften inte är bra. Men med några enkla åtgärder kan fastighetsägaren ofta råda bot på detta.

  Läs mer
 • Vad tycker du om oss?

  Vi på Kiwa är alltid intresserade av din åsikt om kvaliteten på våra tjänster. Förutom att ta del av detta i våra regelbundna kontakter med er har vi också skickat ut en webb-baserad kundnöjdhetsundersökning till en urvalsgrupp av våra kunder. Detta är en möjlighet för dig att låta oss veta vad du tycker om vår service.

  Läs mer
 • Här är Inspectas seminarier hösten 2016

  Vi ser fram emot ännu en höst där vi samlar svensk industri för föreläsningar, nyheter och kunskapsutbyte inom en rad intressanta områden.

  Läs mer
 • Kiwa Sverige ackrediterat för att certifiera energikartläggare

  Kiwa Sverige har 2016-09-08 av Swedac ackrediterats för att få certifiera energikartläggare. Under veckan kommer ca ett 60 tal energikartläggare att få besked om att de blivit certifierade och att de nu uppfyller kraven på att genomföra energikartläggningar i stora företag.

  Läs mer
 • Telefontider till Kiwa

  Från 1 augusti har vi ordinarie öppettider i kundtjänst, ni når oss mellan kl 09 - 12 och 13 - 15 måndag till fredag.

  Läs mer
 • Spårbar och hållbart fångad fisk!

  Vill du kunna erbjuda dina kunder miljömärkt fisk som är från spårbar och hållbart fiske? Då är MSC spårbarhetsstandard någonting för dig.

  Läs mer
 • Utdömd betong fick förlängt liv

  När stora betongbitar hade rasat från den 40 år gamla vattenkulverten drogs slutsatsen att hela konstruktionen behövde bytas ut. Genom att låta Inspectas experter utreda orsaken till skadan kunde fastighetsägaren undvika onödig ombyggnation – och spara miljonbelopp.

  Läs mer
 • Förnyat tryckkärlsdirektiv och nya AFS 2016:1

  ”Rättvisare, säkrare och enklare” – det är målsättningen för den reviderade versionen av PED, EU:s direktiv för tryckbärande anordningar, som varit obligatoriskt sedan 2002. Att PED förnyats kommer också att påverka marknadskontrollen. I Sverige är det Arbetsmiljöverket(AV) som svarar för denna. AV har därför utarbetat tre nya produktföreskrifter(AFS), som ger tillverkaren och dess representanter samt brukare och kontrollorgan tydligare vägledning kring konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckkärl.

  Läs mer
 • Ökad kunskap bidrar till högre säkerhet

  Det finns en viss nördstämpel i positiv betydelse över Inspectas årliga seminarium Tryck & Svets i Göteborg. Deltagarna och föreläsarna går in på djupet i smala frågor som har stor betydelse för säkerheten i vårt samhälle. Den kunskap som delas och överförs bidrar till att svåra olyckor kan undvikas och att vi kan lita på de tekniska konstruktioner vi använder varje dag. Årets program innehöll intressanta föredrag kring tryckkärlsdirektiv och svenska föreskrifter, ny svetsteknik, erfarenheter av alternativa material och hur man löser utmaningar vid konstruktion, tillverkning och reparation av tryckbärande anordningar.

  Läs mer
 • Alternativa material och förbättrade metoder

  I kampen mot korrosion och aggressiva substanser måste man ibland ta till dyra alternativ som titan eller använda sig av icke-metalliska material som till exempel glasfiberarmerad plast. För alla material gäller att fogningen måste ske på ett korrekt sätt och att svetsningen eller limningen skall granskas på ett så vederhäftigt sätt som möjligt. Läs mer om det senaste på området här…

  Läs mer
 • Glada vinnare av specialframtagen svetshjälm

  På Inspectas seminarium Tryck & Svets 2016, som hölls i slutet av april, kunde deltagarna vara med och tävla om en specialframtagen svetshjälm som motivlackats med bilder med anknytning till seminariet. Många deltog i tävlingen, men till slut stod Zoran Tendzeric och kollegan Nenad Arsic, båda från Preemraff i Göteborg, som vinnare. Vi passade på att ställa några frågor till Zoran.

  Läs mer
 • Hållbarhet för maskiner, miljö och människor i skogsindustrin

  Levande organismer är fundamentet för skogsindustrins ekonomi. Därför är hållbarhet med tanke på naturmiljön så viktig för branschens framtid.

  Läs mer
 • Plast i industrin

  Inom skogsindustrin har GAP (glasfiberarmerad plast) etablerat sig då miljön är extra korrosiv, t ex för svavelsyralösningar som fräter upp också rostfritt stål. Skogsindustridagarna 2016 innehöll ett matnyttigt specialblock om plast i industrin, där man tog upp fördelar, svagheter och praktiska erfarenheter.

  Läs mer
 • Säkerhet och hållbarhet styrs aldrig av slumpen

  Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna uppgår skogsindustrins andel av Sveriges totala industriinvesteringar till 15-20 procent, litet varierande beroende på vilka år projekten infaller. Branschens BNP-andel uppgår till cirka 12 %, vilket indikerar att skogsindustrins investeringar är stora och kapitalintensiva. När man hanterar stora värden är säkerhet och hållbarhet mycket centrala värden, två viktiga teman för Skogsindustridagarna 2016 i Sundsvall.

  Läs mer
 • Tips och råd om plastskador

  Blåsor, korrosion, laminat som spricker. Även i glasfiberarmerad plast kan skador uppstå. Pernilla Utterström, projektledare på Inspecta och medförfattare till en handbok om materialet, tipsar om hur man undviker obehagliga överraskningar.

  Läs mer
 • Miljardsatsning tar massabruket mot världstoppen

  Snart är Södra Cell Värö världens femte största massabruk. Just nu pågår ett gigantiskt utbyggnadsprojekt – med en komplexitet som ställer extremt höga krav på säkerhet och kontroll.

  Läs mer
 • Nya ISO/DIS 45001 Arbetsmiljöledningssystem

  Under flera år har en internationell kommitté arbetat med att utforma den nya standarden som kommer att ersätta OHSAS 18001. Den nya ISO 45001 kommer enligt arbetsplanen att träda i kraft någon gång vid årsskiftet 2016/17.

  Läs mer
 • Kunskapsprov- energikartläggare

  Nu är det möjligt att göra kunskapsprovet inför en certifiering till energikartläggare.

  Läs mer