• Sällsynt hiss tryggad för framtiden

  Den dörrlösa paternosterhissen var en gång en vanlig syn i Europa, omtyckt för sin effektivitet. Idag finns det i Sverige bara en paternosterhiss som fortfarande används, på HSB:s huvudkontor i Stockholm. Men under 2016 fick även denna stå stilla för extra säkerhetsgenomgång och renovering. Fastighetsägaren AFA Fastigheter anlitade Inspectas experter för att kontrollera kritiska delar av hissen med hjälp av ultraljudstekniken Phased Array.

  Läs mer
 • Så kan korrosionsspöket motas bort

  Skogs- och pappersindustrin är enligt Inspectas experter den tillverkningsindustri där andelen korrosionsskador är högst, följd av petrokemisk och kemisk processindustri. På Skogsindustridagarna presenterades flera förebyggande åtgärder för att undvika stora delar av skadorna.

  Läs mer
 • Inspektion med drönare säkrar Mälarenergis avfallspanna

  När Mälarenergis avfallspanna på Block 6 i Västerås stoppades på grund av en driftstörning, passade man på att testa Kiwa Inspectas drönare för att undersöka ledskenorna i reaktorn. En inspektion som traditionellt sätt skulle kräva ett dyrt och tidsödande ställningsbygge klarades med drönarens hjälp av på en halv dag, berättar Peter Gewert på Mälarenergi.

  Läs mer
 • Här är förändringarna i de nya föreskrifterna för trycksatta anordningar

  Lättillgänglighet och tydlighet var riktlinjerna när Arbetsmiljöverket började omarbeta föreskrifterna för kontroll och användning av trycksatta anordningar. Det berättade Björn Lindberg under Skogsindustridagarna.

  Läs mer
 • Nya perspektiv på skogsindustrin

  Trots ett stort teknikinnehåll har massa- och pappersindustrin i allmänhetens ögon inte ett rykte om sig att vara en förnyare. Nu är det dags att se skogsindustrin i ett annat ljus. "Nya perspektiv" var årets tema för Inspectas seminarium Skogsindustridagarna, som i år fick rekordmånga besökare.

  Läs mer
 • Se upp i rulltrappan!

  Rulltrappor är något av det farligaste vi har i det offentliga rummet. Vassa kanter och öppna ytor vid sidan av rulltrappan kan innebära svåra personskador om någon ramlar.

  Läs mer
 • Joakim Wikeby är Inspectas nya VD

  Joakim Wikeby är Inspectas nya VD i Sverige. – Jag har en stor respekt för den kunskap som finns i Inspecta. Företaget är och har varit en viktig del av svensk industri under årtionden. Jag vill att vi ska utveckla vårt arbete med kunderna, men samtidigt också fortsätta att fokusera på och utveckla den kompetens som finns i företaget.

  Läs mer
 • Kvalitetssäkerhetssystem för svetsning krävs i nya utgåvor av ADR-S och RID-S

  Den 1 januari i år gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut nya utgåvor av ADR-S respektive RID-S, som innehåller föreskrifter för nationell och internationell transport av farligt gods på väg och järnväg.

  Läs mer
 • Nu kan ISO 9606-1 användas för personcertifiering av svetsare i stål

  Efter flera års väntan kan nu den nya standarden ISO 9606-1:2013 användas för kvalificering av svetsare för svetsning under PED.

  Läs mer
 • Många företag ligger efter med energikartläggningen

  Kravet på svenska företag är att vara klara med sina energikartläggningar senast 31 mars 2017. Men i praktiken ligger många efter och Energimyndigheten är införstådda med denna problematik. – Vi får många frågor från företag som sitter trängda över det här, säger Stefan Brunnberg, kundansvarig för Inspectas Energikartläggningstjänst.

  Läs mer
 • Frågor kvarstår i nya PED

  Nya PED (2014/68/EU), som infördes i Sverige genom AFS 2016:1, har implementerats väl både på hemmaplan och inom EU. Men vissa frågor kvarstår.

  Läs mer
 • Renare vatten i Kamerun med Inspecta och Ingenjörer utan gränser

  Inspecta har de senaste åren varit huvudsponsor för Ingenjörer utan gränsers vattenreningsprojekt WADIS i Kamerun. Projektet startades vid årsskiftet 2013-2014 och är nu i sin slutfas. Projektledaren Stefan Karnebäck från Ingenjörer utan gränser berättar mer om arbetet för renare vatten.

  Läs mer
 • Skidliftar på topp i Romme Alpin

  De kopplingsbara stolliftarna kör i hög hastig­het upp till det snötäckta bergets topp på skidanläggningen Romme Alpin i Dalarna. Vid avstigningen saktar liftarna in och åksugna gäster tar sig mjukt ur och glider sedan vidare mot pisterna.

  Läs mer
 • Framtiden säkrad för Inspecta Technologys brottmekaniska program

  Inspecta Technology har gjort en totalkonvertering av sitt brottmekaniska program ProSACC. Resultatet är ISAAC, ett modernare program med förbättrad användarvänlighet. Petter von Unge har tillsammans med Dave Hannes arbetat med moderniseringsprojektet, som startade redan 2013.

  Läs mer
 • Hotell till havs ställer krav på säkerheten

  Svenskbaserade Apply Emtunga är världsledande leverantör av bostadshotell för plattformar till olje- och gasindustrin. De enorma plattformarna ska klara oerhört tuffa förhållanden till havs, vilket ställer extremt höga krav på säkerheten.

  Läs mer
 • Fråga experten: Hur viktigt är materialvalet för driften?

  Hur viktigt är materialvalet för driften? Slentrianval kan leda till korrision. Metallurgen Jonas Höwing berättar mer.

  Läs mer
 • Succé för skärgårdsöl från Värmdö Bryggeri

  Ölen från mikrobryggeriet Värmdö Bryggeri har på bara några få år fått mycket positivt mottagande och företaget växer stadigt. Inspecta hjälper till med att inspektera anläggningen på Ingarö utanför Stockholm.

  Läs mer
 • Tips och råd om betongskador

  Erik Hansson är ingenjör i väg- och vattenbyggnad och arbetar som kundstöd inom segmentet betong-bygg på Inspecta. Här svarar han på några av de vanligaste frågorna han brukar få.

  Läs mer
 • 25-årsjubileum med nya perspektiv

  Skogsindustridagarna hålls i år för 25:e gången. Temat är ”Nya perspektiv”, med programpunkter som tar upp allt ifrån förändrade regelverk till nya tekniker inom branschen. – Vi har till exempel en punkt som handlar om gamification inom skogsindustrin, berättar Pernilla Utterström på Inspecta.

  Läs mer
 • Fråga experten: Hur gör man en smidig kontroll av isolerade ledningar?

  Kiwas expert Thomas Henriksson svarar.

  Läs mer
 • Skadeatlas för plast förhindrar dyra misstag

  En ny skadeatlas framtagen av Swerea KIMAB och Inspecta gör det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast, GAP. – Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet, berättar Karin Jacobson, sektionschef på Swerea KIMAB.

  Läs mer
 • Säker gondolbana ny attraktion i Kläppen

  Tack vare en ny toppmodern gondolbana hoppas Kläppen Ski Resort i Sälenfjällen locka fler besökare till sin anläggning. Inspecta har tagit ett helhetsansvar för säkerheten.

  Läs mer
 • Inspektion säkrar Södra Cells framtid

  Att inspektera en massaindustri ställer höga krav på planering, noggrannhet och säkerhet. Att stanna produktionen är kostsamt och måste göras på kortast möjliga tid. När Södra Cell hösten 2016 genomförde ett planerat driftstopp var 49 Inspecta-experter engagerade.

  Läs mer
 • Ny säkerhetsteknik

  Den gamla devisen ‘Kunskap är makt’ gäller definitivt inom kärntekniksektorn. Vi ser nu flera tydliga trender. Dels har vi ett generationsskifte då de personer som byggt upp kärnkraften går i pension och deras kunskap måste överföras till ett yngre led, som också får avvecklingen av de första kraftverksgenerationerna på sitt bord. Dels har vi fortsatta uppdateringar av de reaktorer som skall kvarstå i drift – då måste analog teknik ersättas med digital och då måste ny kunskap tillföras och nya riskanalyser göras om material och system. Läs mer om ny säkerhetsteknik och utbildning.

  Läs mer
 • Krandagarna nu i anrik Göteborgsmiljö

  “Kranar väcker känslor”, sade Inspectas seminariemoderator Jimmy Nilsson, när han öppnade årets Krandagar, som flyttat från Växjö till en klassisk varvsmiljö i Eriksberg vid Göta älvs kajer. De gamla hallarna, som byggts upp till ett modernt konferenscentrum, har högt i tak och ståtar fortfarande med traverser och rejäla stålbalkar. Miljön är perfekt för att diskutera lyftteknik och tankarna kan flyga fritt, från kollektivtrafik med linbanor till grundliga haveriutredningar. Seminariebesökarna kunde också se inspektörer hänga i rep och drönare som nådde varje tillgänglig vrå i höjdled.

  Läs mer
 • Lättare material och andra tekniska nyheter

  Utställningen på Krandagarna samlar många leverantörer, som presenterar intressanta branschnyheter. En av trenderna är lättare material som ersätter stålvajer. Tillverkarna kommer också fram med ännu hållfastare stroppar och lyftöglor. Uppgradering av kranar till modern teknik med digitalstyrning är en annan trend och ny transmissionsteknik minskar risken för haverier och stopp.

  Läs mer
 • Utbildning nyckelfaktor för säkerhet

  Olyckor och incidenter sker av många orsaker. Tekniska fel blir lyckligtvis allt mer sällsynta tack vare att bättre regelverk och standarder införts och att regelbundna besiktningar och riskbedömningar krävs. Felaktigt handhavande på grund av trötthet och ovarsamhet kan förebyggas genom automatiska system och sensorer. Men, för att nå en optimal säkerhetsnivå krävs utbildning och lyftbranschen är inget undantag.

  Läs mer
 • Kraftvärmeproduktion i ett hållbarare perspektiv

  Enligt statistik från IPCC svarar produktion av el och värme för cirka en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser, lika mycket som jord och skogsbruk och betydligt mer än transport (14 %). Produktionen av energi har ökat globalt med 3 % årligen under de senaste fyra decennierna. År 2016 innebar dock ett trendbrott – IEA rapporterar att de energirelaterade koldioxidutsläppen slutat öka. På Inspectas kraftvärmedagar 2016 diskuterades både de stora strategiska frågorna kring ny teknik och de små detaljerna, som ger oss säkrare drift och högre tillgänglighet.

  Läs mer
 • Kurs inför certifiering av radonkonsult

  Kursen för Certifierad Radonkonsult kommer från 2017 att arrangeras av Teknologisk Institut.

  Läs mer
 • Nya föreskrifter påverkar pannor och rör

  Trycksatta anordningar är en central del för alla anläggningar som producerar elektrisk kraft, ånga och värme. Därför är det extra intressant att få ta del av nya föreskrifter som påverkar dessa, särskilt i god tid innan de träder i kraft, vilket ger möjlighet till förberedelser och anpassningar. Läs mer om Arbetsmiljöverkets arbete och Inspectas kommentarer kring revisionsbesiktning i nya och gamla föreskrifter.

  Läs mer
 • Bränslekartläggning, nya bäddmaterial och pannoptimering

  Björn Lindberg poängterar till slut att det kräver aktivitet av pannägarna för att ta del av de nya föreskrifterna, som tros antas av Arbetsmiljöverket under senvåren 2017 och träda i kraft i mitten av hösten. Ett förslag är att kontakta kontrollorganen för att ordna en träff eller utbildning.

  Läs mer
 • Avveckling - en logistisk och organisatorisk utmaning

  Vi har alla sett dem, övergivna spinnerier, gjuterier, tegelbruk och andra industribyggnader, som med sina tegelmurar vittnar om en svunnen industriell epok. I många fall har de fått ett nytt liv som kulturcentrum eller som ett prisvärt alternativ för nystartade företag inom den digitala sfären. Men, vad gör man med ett nedstängt kärnkraftverk? Byggnadens volym och innehållets strålningsrisker innebär stora utmaningar i form av logistik och organisation, men, en kontrollerad avveckling öppnar också spännande affärsmöjligheter för dem som har kunskap och resurser att ta hand om projekten.

  Läs mer
 • Ljusare horisont för kärnteknik?

  Den stora energiuppgörelsen sommaren 2016 gav den svenska kärnteknikindustrin en positiv impuls. Tidshorisonten för de reaktorer som drivs vidare försköts decennier in i framtiden, samtidigt som uppgradering, avveckling och drift kommer att på sikt stabilisera sysselsättningen i branschen. Samtidigt pågår vidare forskning i utlandet kring reaktorteknikens Generation IV, som potentiellt skulle kunna bli ett mycket seriöst alternativ i kampen mot koldioxidutsläpp och försurning. Inspectas seminarium Kärnteknik 2016 belyste både avveckling och utveckling.

  Läs mer
 • Minska risken för brand på julfesten

  Varje timme utbryter en brand på någon arbetsplats i Sverige enligt Arbetsmiljöupplysningen. Under jultider lär det vara betydligt fler. Inspectas expert Per Enberg delar med sig av tips så att olyckan kan undvikas.

  Läs mer
 • Säkerheten främst i alla projektfaser

  Säkerhet är resultatet av en komplex process, som börjar med planering och riskanalys, fortsätter genom inspektion och uppföljning av föreskrifter och instruktioner och som får sin yttersta konsekvens - om olyckan är framme - genom ett målmedvetet, systematiskt och väl genomfört räddningsarbete.

  Läs mer
 • Höjdpunkter från Processindustridagarna 2016

  Processindustridagarna 2016 bjöd på många spännande föreläsningar - här kan du läsa sammandrag av några av höjdpunkterna.

  Läs mer
 • Nya föreskrifter på gång för trycksatta anordningar

  En stor fördel med att delta i branschseminarier är att man får tillgång till färsk information. Ibland är informationen så ny att den inte ännu är allmänt känd. Ett bra exempel är arbetet med nya svenska föreskrifter för trycksatta anordningar som tryckkärl och motsvarande.

  Läs mer
 • Bättre luft i Burlövs skolor

  Skolor får ofta klagomål på att inomhusluften inte är bra. Men med några enkla åtgärder kan fastighetsägaren ofta råda bot på detta.

  Läs mer
 • Utdömd betong fick förlängt liv

  När stora betongbitar hade rasat från den 40 år gamla vattenkulverten drogs slutsatsen att hela konstruktionen behövde bytas ut. Genom att låta Inspectas experter utreda orsaken till skadan kunde fastighetsägaren undvika onödig ombyggnation – och spara miljonbelopp.

  Läs mer
 • Förnyat tryckkärlsdirektiv och nya AFS 2016:1

  ”Rättvisare, säkrare och enklare” – det är målsättningen för den reviderade versionen av PED, EU:s direktiv för tryckbärande anordningar, som varit obligatoriskt sedan 2002.

  Läs mer